Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci wraz z rodzicami

Turnusy organizujemy od ponad 15. lat stale modernizując ich programy i dostosowując je do potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Chcemy, aby nasze turnusy były połączeniem rehabilitacji i integracji z elementami aktywnego wypoczynku.
W trakcie turnusów zapewniamy zajęcia indywidualne dla dzieci młodszych (do 4. roku życia):
- z pedagogiem specjalnym – zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i usprawniające funkcje psychomotoryczne ma bazie ćwiczeń i zabaw ruchowych opartych na metodach W. Sherborne, Ch. Knilla oraz elementach pedagogiki zabawy Klanzy;
- z logopedą – zabawy ortofoniczne, fonacyjne, artykulacyjne oraz inne, w zależności od potrzeb dziecka.
Dla wszystkich dzieci terapeuci prowadzą zajęcia rekreacyjno-sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne i inne, mające na celu prócz rehabilitacji również aktywizowanie dziecka do życia społecznego poprzez zabawy, piosenki, inscenizacje.
Rodzicom oferujemy konsultacje indywidualne ze specjalistami: dr Marią Piszczek – psychologiem klinicznym i dr Izabelą Fornalik – edukatorem seksualnym. Codziennie wieczorami zapraszamy na spotkania w ramach grupy wsparcia, na których poruszane są różnorakie, interesujące rodziców tematy, a także wyświetlane filmy dotyczące zespołu Downa. Ponadto organizujemy spotkania integrujące przy ognisku, wspólne dyskoteki, bale tematyczne i aerobik.
Tegoroczne turnusy realizujemy w nadmorskich Rowach, w OW Albatros, położonym w lesie, nad samym morzem. Zarówno Ośrodek, jak i nasze Stowarzyszenia mają aktualne wpisy do rejestrów, upoważniających do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Daje to możliwość dofinansowania uczestnictwa ze środków PFRON. Można również pokryć koszty pobytu ze środków zebranych w ramach 1% podatku na subkontach opp.
W turnusach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny.
Koszt pobytu przystępne - zależne od wieku uczestnika.

Dokładnych informacji na temat turnusu udziela Maria Marczewska.
mail: m.marczewska@bardziejkochani.pl, tel: 22 663 40 43
wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:   OR/14/3/18 ważny do 28.03.2021

Wpis do rejestru ośrodków
Wpis do rejestru organizatorów turnusów

Dotychczas odbyły się następujące turnusy:

2019

III turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach21.07-03.08.2019

 

 

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 7-20.07.2019

 

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 23.07-06.07.2018

2018

III turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 22.07-04.08.2018

 

 

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 09-21.07.2018

 

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 24.06-07.07.2018

 


 

2017

III turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 25.08 - 22.08. 201

 

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 11.07- 24.07.2017

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 26.06- 09.07.2017


2016

III turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 24.07- 06.08.2016

 

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 10.07- 23.07. 2016

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 26.06- 09.07. 2016

 

 

2015

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 12.07- 22.08. 2015

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 28.06- 11.07. 2015

2014

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 13.07- 26.07. 2014

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 30.06- 12.07. 2014

2013

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 13.07- 26.07. 2013

 

I  turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 29.06- 12.07. 2013

2012

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 14.07 - 27.07. 2012

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 30.06 - 13.07. 2012

2011

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 10.07 – 22.07. 2011

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 26.06 – 09.07. 2011

2010

Turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach  24.07 – 06.08. 2010

2009

Turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach  05.07 – 19.07. 2009

2008

Turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie w dniach  26.07 – 09.08. 2008

2007

Turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie w dniach  28.07 – 10.08. 2007

2006

Turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie 2006

2005

Turnus rehabilitacyjny w Dziwnówku 2005

2004

Turnus rehabilitacyjny w Dziwnówku 2004

2003

Turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze 2003

2002

Turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze 2002

2001

Turnus rehabilitacyjny w Zakopanym 2001

2000

Turnus rehabilitacyjny w Podczelach 2000

1999

Turnus rehabilitacyjny w Inowrocławiu 1999

1998

Turnus rehabilitacyjny w Kołobrzegu 1998

1997

Turnus rehabilitacyjny w Podczelach 1997

1996

Turnus rehabilitacyjny w Zawoi 1996

2016

W trakcie wszystkich turnusów odbywały się codzienne wieczorne spotkania dla rodziców w formie grupy wsparcia (prowadzenie: E. i A. Suchciccy). Rozmawiano na temat aktualnie prowadzonych terapii, stosowania leków i preparatów dla osób z zespołem Downa; dyskutowano o ich przyszłości – m.in. o formach mieszkalnictwa na terenie Polski i w krajach Europy, o podejmowaniu pracy i organizacji czasu wolnego osób dorosłych. Ewa Suchcicka mówiła o działaniach i prezentowała najnowsze publikacje Stowarzyszenia; dla wszystkich chętnych zorganizowano przegląd filmów dotyczących wizerunku osób z zespołem Downa w różnych kręgach kulturowych.  

Zainteresowani rodzice z dziećmi brali udział w wycieczkach do Sea Parku w Sarbsku i Doliny Charlotty.

W trakcie trwania turnusu przypadała 15 rocznica zarejestrowania naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji poczęstowaliśmy uczestników okolicznościowym tortem, a na wieczornym spotkaniu Ewa Suchcicka mówiła o tym jakie były początki, co już zrobiliśmy i jakie plany ma Stowarzyszenie na najbliższe lata.  

 

Na turnusach wszystkie rodziny otrzymały „pakiet powitalny” z gadżetami - torby, smycze, czapki z logiem Stowarzyszenia oraz nasze publikacje i kwartalniki.

Na zakończenie wszystkie dzieci dostały dyplomy i upominki – książki, zabawki, słodycze.

 

III turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 24.07- 06.08. 2016

 

Relacja z turnusu na blogu Stowarzyszenia

 

http://2016bardziejkochani.blogspot.com/

 

Na turnusie przebywało 66 osób (23 z zespołem Downa, w większości młodzież i dorośli). Dla uczestników przygotowano zajęcia grupowe: sportowe, plastyczne, interaktywne - teatralne, z udziałem terapeutek ( pedagogów specjalnych) z włączeniem do wspólnej zabawy niepełnosprawnych uczestników.

 

 

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 10.07- 23.07. 2016

 

Relacja z turnusu na blogu Stowarzyszenia

 

http://turnus2016bardziejkochani.blogspot.com/

 

Na turnusie przebywało 108 osób ( 37 z zespołem Downa). Wszystkie dzieci chętne korzystały z zajęć indywidualnych z logopedą i pedagogiem specjalnym. Dla wszystkich przygotowano zajęcia grupowe: sportowe, plastyczne, interaktywne, gry terenowe, a także występy teatralne. w wykonaniu terapeutek.

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 26.06- 09.07. 2016

 

Relacja z turnusu na blogu Stowarzyszenia

 

http://stowarzyszeniebardziejkochani.blogspot.com/

 

Na turnusie przebywało 96 osób ( 32 z zespołem Downa); przeważały dzieci młodsze, które brały udział w zajęciach indywidualnych z logopedą i pedagogiem specjalnym. Dla wszystkich dzieci były zajęcia grupowe - sportowe i plastyczne, a także ogniska i dyskoteki. Rodzice mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych prowadzonych przez dr. Marię Piszczek.

 

2015

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 12.07- 22.08. 2015

 

Dzieci i młodzież miały organizowane  zajęcia grupowe - zabawy tematyczne , zajęcia sportowe, przedstawienia teatralne, ogniska, dyskoteki (terapeutki: Halina Brewczak, Anna Marciniak, Karolina Wądołowska). Analogicznie, jak na I turnusie, organizowane były codzienne spotkania grupy wsparcia (prowadzone przez Ewę i Andrzeja Suchcickich), a także wycieczki itp. W turnusie uczestniczyło 107 osób.

 

Grupa turnusowa otrzymała od Stowarzyszenia upominki na rozpoczęcie i zakończenia turnusu, w których znalazły się: książki, firmowe gadżety (smycze, kubki, parasole, torby ), plecaki, zabawki i gry dla dzieci oraz dyplomy.

 

Relacja z turnusu na blogu Stowarzyszenia

http://iiturnusrehabilitacyjnyrowy2015.blogspot.com/

 I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 28.06- 11.07. 2015

W trakcie turnusu  dzieci młodsze  miały zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym i logopedą. Dla wszystkich dzieci organizowane były zajęcia rekreacyjno – sportowe, muzyczne, taneczne i plastyczne oraz imprezy okolicznościowe (terapeutki: Halina Brewczak, Katarzyna Paszkowska, Karolina Wądołkowska, Anna Marciniak). Rodzice mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji z dr Marią Piszczek – pedagogiem klinicznym. Codziennie wieczorem spotykali się także na rozmowach w grupie wsparcia (prowadzenie: E. i A. Suchciccy). W ramach spotkań integrujących organizowane były ogniska z pieczeniem kiełbasek, przedstawienia teatralne, wycieczki, dyskoteki oraz projekcje filmów o tematyce zespołu Downa. W turnusie uczestniczyło 98 osób.Grupa turnusowa otrzymała od Stowarzyszenia upominki na rozpoczęcie i zakończenia turnusu, w których znalazły się: książki, firmowe gadżety (smycze, kubki, parasole, torby ), plecaki, zabawki i gry dla dzieci oraz dyplomy.

 

Relacja z turnusu na blogu Stowarzyszenia

http://iturnusrehabilitacyjnyrowy2015.blogspot.com/

 

2014

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 13.07- 26.07. 2014

 

Dzieci i młodzież miały organizowane  zajęcia grupowe- zabawy tematyczne , zajęcia sportowe, przedstawienia teatralne, ogniska, dyskoteki (terapeutki: Halina Brewczak, Małgorzata Szostak, Karolina Wądołowska). Analogicznie, jak na I turnusie, organizowane były codzienne spotkania grupy wsparcia (prowadzone przez Ewę i Andrzeja Suchcickich przy udziale prof. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys), a także wycieczki itp. W turnusie uczestniczyło 114 osób.

W dniach 18-20 lipca odbyły się szkolenia dla rodziców- uczestników turnusu, prowadzone przez Piotra Todysa, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu z FIO pt:,,Wspólne problemy, wspólne działania. Rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji miedzy organizacjami działającymi na rzecz osób z zespołem Downa’’.

Dla uczestników obu grup turnusowych przygotowaliśmy upominki na rozpoczęcie i zakończenia turnusów, w których znalazły się: książki, firmowe gadżety (smycze, kubki, parasole, torby ), plecaki, zabawki i gry dla dzieci oraz dyplomy.

 

Relacja z turnusu na blogu

bardziejkochani2014.blogspot.com

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 30.06- 12.07. 2014

W trakcie turnusu  dzieci młodsze  miały zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym i logopedą. Dla wszystkich dzieci organizowane były zajęcia rekreacyjno – portowe, muzyczne, taneczne i plastyczne oraz imprezy okolicznościowe (terapeutki: Halina Brewczak, Katarzyna Jarecka, Katarzyna Paszkowska, Karolina Wądołkowska). Rodzice mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji dr Marią Piszczek – pedagogiem klinicznym. Codziennie wieczorem spotykali się także na rozmowach w grupie wsparcia (prowadzenie: E. i A. Suchciccy). W ramach spotkań integrujących organizowane były ogniska z pieczeniem kiełbasek, przedstawienia teatralne, wycieczki, dyskoteki oraz projekcje filmów o tematyce zespołu Downa. W turnusie uczestniczyło 111 osób.

Relacja z wyjazdu na blogu

http://bardziejkochani2014.blogspot.com/

 

 

2013

II turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 13.07- 26.07. 2013


W trakcie turnusu  dzieci młodsze  miały zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym i logopedą. Dla wszystkich dzieci organizowane były zajęcia rekreacyjno – portowe, muzyczne, taneczne i plastyczne oraz imprezy okolicznościowe (terapeutki: Ewelina Niewiadomska, Małgorzata Szostak, Karolina Wądołkowska). Rodzice mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji dr Marią Piszczek - pedagogiem klinicznym, a także analogicznie jak w I turnusie , z grup wsparcia, spotkań (prowadzonych przy udziale prof. Elżbiety Zakrzewskiej - Manterys), wycieczek, itp. W turnusie uczestniczyło 113 osób. Uczestnicy turnusu otrzymali " pakiety powitalne" ( kredki, książki, gadżety Stowarzyszenia) oraz dyplomy i drobne upominki na zakończenie turnusów.

 

Relacja z wyjazdu na blogu

http://bkturnus2013.blogspot.com/

 

 

 

I turnus rehabilitacyjny w Rowach w dniach 29.06- 12.07. 2013

W trakcie turnusu  dzieci młodsze  miały zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym i logopedą. Dla wszystkich dzieci organizowane były zajęcia rekreacyjno – portowe, muzyczne, taneczne i plastyczne oraz imprezy okolicznościowe (terapeutki: Katarzyna Jarecka, Katarzyna Zalewska, Karolina Wądołkowska). Rodzice mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji dr Izabeli Fornalik – edukatora seksualnego i pedagoga specjalnego. Codziennie wieczorem spotykali się także na rozmowach w grupie wsparcia (prowadzenie: E. i A. Suchciccy). W ramach spotkań integrujących organizowane były ogniska z pieczeniem kiełbasek, przedstawienia teatralne, wycieczki, dyskoteki oraz projekcje filmów o tematyce zespołu Downa. W turnusie uczestniczyło 109 osób. Dla uczestników obu turnusów przygotowane zostały "pakiety powitalne" (kredki, książki, gadżety Stowarzyszenia) oraz dyplomy i drobne upominki na zakończeniu turnusów.

Relacja z wyjazdu na blogu

http://bkturnus2013.blogspot.com/