16 listopada 2016

W ramach „przeglądu” placówek, w których spędzają dorosłe życie osoby z zespołem Downa (i innymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej) chcieliśmy tym razem porozmawiać o mieszkaniach chronionych. W związku z tym w siedzibie Stowarzyszenia zorganizowaliśmy spotkanie grupy wsparcia rodziców, działających przy naszej organizacji.Temat o tyle ciekawy i aktualny, że nasze Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie na 2-letnie prowadzenie treningowego mieszkania chronionego przy ul. Jagiellońskiej, na warszawskiej Pradze.