Trzecia, kolejna dwudniowa Konferencja adresowana była przede wszystkim do rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ale mamy nadzieję, że przydała się także terapeutom, nauczycielom i innym profesjonalistom zajmującym się tą grupą osób.

Problem nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie tylko pozornie jest prosty i łatwy do rozwiązania. Po pierwsze, trzeba rozstrzygnąć czego mają się uczyć dzieci, których zdolność zapamiętywania, rozumowania i łączenia informacji jest inna niż w przypadku dzieci w tak zwanej normie intelektualnej. Po drugie, należy podjąć decyzję gdzie takie dzieci mają się uczyć – czy w szkołach powszechnych w integracji razem z ich „normalnymi” rówieśnikami, czy w placówkach specjalnych, przeznaczonych tylko dla takich jak one, które nazywane są czasem „gettami”? Po trzecie i najważniejsze, trzeba określić jaki jest cel edukacji niepełnosprawnych intelektualnie osób, co chcemy osiągnąć, do czego zmierzać, jakie dziecko wychować. Te wszystkie problemy nie istnieją dla rodziców dzieci o standardowych umysłowych możliwościach, natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ujawniają się z ogromną siłą.

 

O tym wszystkim będziemy rozmawialiśmy na naszej konferencji. Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli przedstawiciele Akademii Pedagogiki Specjalnej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a także dyrektorzy i nauczyciele placówek specjalnych i integracyjnych oraz rodzice, którzy podzielą się refleksjami związanymi z drogami edukacji swych niepełnosprawnych dzieci.
Poniżej przedstawiamy Państwu jej program i zapis wystąpień.

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW
INTEGRACJA CZY SEGREGACJA – problemy edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
29.11 – 30.11.2003, Warszawa, Zespół Szkół Nr 3, ul. Fontany 1

29-11-2003 (Sobota)

TEORIA

10:00 - 10:20 Rozpoczęcie konferencji – Ewa Suchcicka

10:20 - 10:40 Niepełnosprawność intelektualna – mniejsza ilość czy nowa jakość – dwie koncepcje upośledzenia – prof. dr Elzbieta Zakrzewska-Manterys (ISNS UW)

10:40 - 11:00 Studia dla upośledzonych? Cele edukacji niepełnosprawnych intelektualnie – prof. dr hab. Joanna Głodkowska (APS)

11:00 - 11:20 Wczesna interwencja czy wczesna edukacja – dr Radosław Piotrowicz (APS)

11:20 - 11:40 Przerwa na kawę

11:40 - 12:00 Klocki, misie, malowanki – edukacja przedszkolna

12:00 - 12:30 Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w systemie kształcenia integracyjnego – Jadwiga Bogucka (CMPP)

12:30 - 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 - 15:00 Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w systemie kształcenia specjalnego – Teresa Serafin (MENiS)

15:00 - 15:30 Czego uczy szkoła specjalna – Lidia Klaro-Celej (doradca metodyczny – Warszawa)

15:30 - 16:20 Przerwa na kawę

16:20 - 16:40 Pedagogika Specjalna Montessori – Jarosław Jordan, nauczyciel Montessori (A.M.I.)

16:40 - 17:00 Edukacja domowa – Beata Balcerek-Bunio (Poradnia Genetyczna UM w Łodzi)

17:00 - 18:00 Integracyjna, specjalna czy życia – dyskusja – prowadzenie prof. dr Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Ewa Danielewska

18:00 Kolacja (stół szwedzki) i rozjazd do miejsc zakwaterowania

30-11-2003 (Niedziela)

PRAKTYKA

10:00 - 10:20 Dzień z życia szkoły życia – Danuta Mochnacka

10:20 - 10:40 Dzień z życia szkoły integracyjnej – Jolanta Wolska

10:40 - 11:00 Dobra szkoła specjalna w oczach rodziców – Ewa Suchcicka

11:00 - 11:20 Przerwa na kawę

11:20 - 11:40 Dobra szkoła integracyjna w oczach rodziców

11:40 - 12:00 Szkoła dla mojego dziecka – Ewa Kowalewska (Warszawa)

12:00 - 12:20 Szkoła dla mojego dziecka – Maria Ostrowska (Leśno)

12:20 - 12:30 Szkoła dla mojego dziecka

12:30 - 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 - 14:40 Szkoła dla mojego dziecka

14:40 - 15:00 Czy są granice integracji?

15:00 - 16:30 Integracja czy segregacja – dyskusja – prowadzoenie prof. dr Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Ewa Danielewska

16:30 Zakończenie konferencji