Poniżej przedstawiamy Państwu jej program.

27-11-2004 (Sobota)


10:00 - 10:15 Rozpoczęcie konferencji – Ewa Suchcicka (Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”)

10:15 - 11:30 Razem czy osobno? Rachunek zysków i strat – problemy integracji dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem – dr Barbara MARCINKOWSKA (APS Warszawa)

10:15 - 11:30 Jutro możemy być szczęśliwi… – jakość życia dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce, według najnowszych badań – Radosław PIOTROWICZ (doktorant APS Warszawa)

10:15 - 11:30 Dyskusja

10:15 - 11:30 Występ okolicznościowy Zespołu Zawodników Olimpiad Specjalnych Znaleźliśmy miejsce dla naszych dzieci … – spotkanie z rodzicami dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:15 Jak nas widzą tak nas piszą – medialny i społeczny wizerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie – prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA (IFiS PAN); prof. dr hab. Elżbieta ZAKRZEWSKA-MANTERYS (ISNS UW)

12:00 - 13:15 Sposób na życie – samodzielność, wspomaganie, czy opieka – dr Maria PISZCZEK

12:00 - 13:15 „M” jak mieszkać – autorski projekt „mieszkań chronionych” realizowany w Stargardzie Szczecińskim – Kazimierz NOWICKI (Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego)

13:15 - 14:45 Przerwa na obiad

14:45 - 16:00 UBEZWŁASNOWOLNIENIE ?! – cele, rodzaje, procedury – Karol BULENDA

14:45 - 16:00 Między teorią a codzienną praktyką – ubezwłasnowolnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie – Agnieszka JAŻDŻYK (Sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu)

14:45 - 16:00 Dyskusja

16:00 - 16:30 Przerwa na kawę

16:30 - 18:00 Umiar czy nadmiar – ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce – Michał KUBALSKI (Radca w Zespole Prawa Rodzinnego i Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich)

16:30 - 18:00 Dobro czy zło – moralne aspekty ubezwłasnowolnienia – prof. dr hab. Alicja PRZYŁUSKA-FISZER (Filozof – Etyk, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa)

16:30 - 18:00 Dyskusja

18:00 - 19:00 Kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie w hotelu

28-11-2004 (Niedziela)


10:00 - 10:15 Rozpoczęcie – Ewa Suchcicka (Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”)

10:15 - 11:30 – Przy Rodzinie czy „u ludzi” – mieszkanie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – Stanisław WAŁKIEWICZ (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pakówce)

10:15 - 11:30 Dyskusja

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:15 Przydatni czy uciążliwi – zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce, stan aktualny – Pavlina SUCHANKOVA (Pełnomocnik Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych)

12:00 - 13:15 Dyskusja

13:15 - 14:45 Przerwa na obiad

14:45 - 16:00 Czy zamknięty „otwarty rynek” ? Szanse osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy – Ewa WAPIENNIK (doktorantka APS w Warszawie)

14:45 - 16:00 „Trener” – program wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie – Małgorzata GORĄCY (koordynator programu (Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych))

14:45 - 16:00 Dyskusja

16:00 - 17:00 Zakończenie Konferencji