Poniżej przedstawiamy Państwu jej program i zapis wystąpień.

01.10 – 02.10.2005, Warszawa, Zespół Szkół nr 56, ul. Antoniego Fontany 1

01-10-2005 (Sobota)


10:00 - 11:20 Rozpoczęcie konferencji – Ewa SUCHCICKA (Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani)
Skąd się bierze człowiek – znaczenie relacji międzyludzkich w procesie socjalizacji i kształtowania osobowości – Prof. dr hab. Elżbieta ZAKRZEWSKA – MANTERYS (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
Jedno, dwoje, troje … – wpływ liczby dzieci na funkcjonowanie rodziny i osobowość jej członków
Malowany ptak – zmiany w funkcjonowaniu i w osobowości rodziców i dzieci wywołane niepełnosprawnością – Dorota ZAWADZKA (Instytut Psychologii UW)
Dyskusja

11:20 - 11:40 Przerwa na kawę

11:40 - 13:00 Fascynacje i depresje – problemy psychospołeczne rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – dr Agnieszka ŻYTA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Medice, cura te ipsum – błędy rodziców, błędy nauczycieli, błędy terapeutów – Jacek KIELIN (Autor książki „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego”)
Dyskusja

13:00 - 14:30 Przerwa na obiad

14:30 - 16:00 Dzieciństwo, dojrzewanie, dorosłość – „gorące” okresy w kształtowaniu się osobowości rodzeństwa osób niepełnosprawnych – dr Radosław PIOTROWICZ (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Utrzymać równowagę – skuteczne strategie postępowania dla rodziców – Magdalena STAROŚCIAK
Dyskusja

16:00 - 16:30 Przerwa na kawę

16:30 - 18:00 Radość i gorycz – czym nie należy obarczać rodzeństwa osób niepełnosprawnych – dr Maria PISZCZEK

16:30 - 18:00 Dyskusja

18:00 Kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie w hotelu

02-10-2005 (Niedziela)


09:00 - 10:00 Śniadanie

10:00 - 11:30 W rodzinie i w grupie – społeczne funkcjonowanie rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia i terapia – Mirosława ADAMUS (Zakład Psychologii Medycznej AM w Warszawie)
Na kłopoty …terapeuta – grupy socjoterapeutyczne dla rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie, polskie doświadczenia – Agnieszka ZIEMBA–DUDA (Świetlica Terapeutyczna, Warszawa)

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:30 Normalni „nienormalni”? – Postawy rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec niepełnosprawności – dr Bożena SIDOR (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Zastąpić rodziców ? – Wyzwania i dylematy rodzeństwa osób niepełnosprawnych; rodzeństwo a zabezpieczenie społeczne – dr Barbara SOKOŁOWSKA (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Dyskusja

13:30 - 14:30 Przerwa na obiad

14:30 - 16:00 Mój brat, moja siostra – historie prawdziwe – wspomnienia rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie
- Małgorzata Strzałkowska (siostra Elżbieta, lat 40)
Mój brat, moja siostra – historie prawdziwe – wspomnienia rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie – Katarzyna Paszkowska (siostra Joanna, lat 20)
- Ewa Zakrzewska-Pyrek (siostra Katarzyna, lat 41)
- Anna Krawczyńska (brat Konrad, lat 29)
Dyskusja

16:00 Zakończenie konferencji