Poniżej przedstawiamy Państwu jej program i zapis wystąpień.

26-11-2005 (Sobota)

Konferencji towarzyszyć będzie stała ekspozycja wystaw: TABU – portrety nieportretowanych Chrisa Niedenthala i Być razem Bogusława Świtały.
Przewidujemy także, w innej sali, dodatkowe projekcje filmów o osobach niepełnosprawnych intelektualnie m. in.: Ucieczka, Znak, Życie jest trisomią, Jewel.

10:00 - 11:30 rozpoczęcie konferencji – Ewa SUCHCICKA (Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani)
Pomyłki Natury, pomyłki Boga? – Niepełnosprawność w perspektywie filozoficzno – teologicznej – dr Katarzyna PARZYCH (Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Święci i wyklęci – społeczne role upośledzonych, szkic historyczny – dr hab. Elżbieta ZAKRZEWSKA (Profesor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW)
dyskusja

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:30 Upośledzeni czy niepełnosprawni – zmiany haseł czy postaw społecznych – dr Witold REKOWSKI (Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji AWF Warszawa)
Miejsce dla Downa – procedury i zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; ustalanie prawnego statusu osoby niepełnosprawnej – Anna OLSZEWSKA (Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie)
- Kinga SZCZEPANKOWSKA (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)
dyskusja

13:30 - 14:30 Przerwa na obiad

14:30 - 15:00 Fotografuję …ludzi – spotkanie z Chrisem NIEDENTHALEM – prowadzenie – Tadeusz SOBOLEWSKI
dyskusja

15:00 - 15:30 Na dużym i małym ekranie – osoby niepełnosprawne intelektualnie w sztuce filmowej – Tadeusz SOBOLEWSKI

15:30 - 16:00 Przerwa na kawę

16:00 - 18:00 Projekcja filmów: Nienormalni – reż. Jacek Bławut, Ósmy dzień – reż. Jaco van Dorrmael
dyskusja

18:00 Kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie w hotelu

27-11-2005 (Niedziela)


08:30 - 09:30 Śniadanie

09:30 - 11:30 Muminki i …. – osoby niepełnosprawne intelektualnie w utworach literackich – Prof. dr hab. Anna SOBOLEWSKA (Instytut Badań Literackich PAN)
Obrazy świata …upośledzonych – osoby niepełnosprawne intelektualnie w malarstwie – Agnieszka POSPISZIL (Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki ASP w Warszawie)
„… umie zabijać i wskrzeszać” – refleksje o TEATRZE DLA ŻYCIA – prof. Lech ŚLIWONIK (rektor Akademii Teatralnej w Warszawie)
dyskusja

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:30 Pożądany czy rzeczywisty – medialne wizerunki osób upośledzonych umysłowo – dr Urszula JARECKA (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Niewidomy pogryzł psa przewodnika… – zasada „faktu medialnego” w telewizyjnej praktyce – Marek NOWICKI (dziennikarz TVN)
dyskusja

13:30 - 14:30 Przerwa na obiad

14:30 - 16:30 projekcja filmów: Dzień za dniem – 3 odcinek serialu produkcji amerykańskiej; Królestwo – 1 odcinek serialu produkcji duńskiej, reż. Lars von Trieir

16:30 dyskusja i zakończenie konferencji