Poniżej przedstawiamy Państwu jej program i zapis wystąpień.

20.05 – 21.05.2006, Warszawa, Zespół Szkół nr 56, ul. Antoniego Fontany 1

20-05-2006 (Sobota)


10:00 - 10:15 Rozpoczęcie konferencji – Ewa Suchcicka (Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani)

10:15 - 11:45 Ołtarze i statki szaleńców – społeczne role osób upośledzonych umysłowo, szkic historyczny – dr Janusz SMYKOWSKI (APS Warszawa)
W medialnej pułapce – wizerunki osób niepełnosprawnych; przekłamania, niedopowiedzenia, idealizacje – dr Beata ŁACIAK (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
Dyskusja

11:45 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:30 Co kraj to obyczaj – doświadczenia innych państw w budowaniu systemu włączania osób niepełnosprawnych w społeczeństwo – dr Ewa WAPIENNIK (APS Warszawa)
Wedle Przykazań Bożych i Przykazań Kościelnych – prawo osób niepełnosprawnych od integracji społecznej – Ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dyskusja

13:30 - 14:45 Przerwa na obiad

14:45 - 16:00 Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie a Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski – Jacek SUTRYK (WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie)
Całościowe planowanie życia osób niepełnosprawnych intelektualnie – dr Andrzej JUROS
Dyskusja

16:00 - 16:30 Przerwa na kawę

16:30 - 18:00 Nie tylko Kozioł Ofiarny… – mechanizmy społecznego reagowania na odmienność, słabość, kalectwo… – dr Ewa GNIAZDOWSKA (Collegium Civitas, Warszawa)
Nie zawsze jest tak, jak się wydaje – problemy z diagnozowaniem możliwości, wartościowań i preferencji osób upośledzonych umysłowo – dr Radosław PIOTROWICZ (APS Warszawa)
Nie ma żartów z socjologią – problemy metodologiczne w badaniach z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie – dr Ewa GIERMANOWSKA (Instytut Spraw Publicznych)
Dyskusja

18:00 Kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie w hotelu

21-05-2006 (Niedziela)


10:00 - 11:30 Włączeni przez edukację
Wykład okolicznościowy – w poszukiwaniu optymalnego modelu edukacji włączającej – Włodzimierz DANIELEWSKI (APS Warszawa)
Od integracji do włączania – aspekty praktyczne zmiany modelu edukacji – Iwona DYBA (Szkoła Integracyjne, Warszawa)
Nie tylko tablica i kreda… – warunki, które są niezbędnego skutecznej realizacji potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie – Lidia KLARO-CELEJ (Doradca metodyczny)
Dyskusja

11:30 - 11:45 Przerwa na kawę

11:45 - 13:00 Edukacja według rodziców – czynniki decydujące o rodzicielskich preferencjach przy wyborze szkoły – Ewa SUCHCICKA (Stowarzyszenie Bardziej Kochani)
Kilka słów… praktyki – Jolanta KOŁTUN (Stowarzyszenie O Godne Życie, Chełm)
Dyskusja

13:00 - 14:00 Przerwa na obiad

14:00 - 14:30 Włączeni przez pracę
- Barbara FAMIELEC (Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie)
Włączeni przez pracę – Grzegorz ŻYMŁA (Zakład Aktywności Zawodowej w Borowej Wsi)
Włączeni przez pracę – Wrocławskie doświadczenia we wspomaganym zatrudnianiu – Małgorzata GORĄCY

14:30 - 15:00 Przerwa na kawę

15:00 - 16:00 Włączeni przez mieszkanie
„M” jak mieszkać – autorski projekt „mieszkań chronionych” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie realizowany w Stargardzie Szczecińskim

16:00 Zakończenie konferencji