24.11 – 25.11.2007, Warszawa, Zespół Szkół nr 56, ul. Antoniego Fontany 1

 

24-11-2007 (Sobota)


10:00 - 10:20 Rozpoczęcie Konferencji. – Ewa Suchcicka (Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani)

10:20 - 11:00 … nie dorówna już, obcowaniu ciał, obcowanie dusz ?? – seksualność w życiu człowieka – prof. dr hab. Zbigniew IZDEBSKI (UW, UZ)

11:00 - 11:30 Przerwa na kawę

11:30 - 13:30 Powszednie jak chleb – problemy z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie, relacje terapeutów, opiekunów, pedagogów. – Iwona WOJTCZAK – GRZESIŃSKA (Wiceprezes Stowarzyszenia ‘Otwarte Drzwi’)
Powszednie jak chleb – problemy z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie, relacje terapeutów, opiekunów, pedagogów. – Anna DODZIUK (psychoterapeutka, publicystka Wysokich Obcasów, matka Basi z zespołem Downa)
Powszednie jak chleb – problemy z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie, relacje terapeutów, opiekunów, pedagogów. – Małgorzata STERLUS (Dyrektor Hostelu Fundacji ‘Pomocna Dłoń’)
Powszednie jak chleb – problemy z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie, relacje terapeutów, opiekunów, pedagogów. – Aleksandra MALINOWSKA (Środowiskowy Dom Samopomocy)
(Przedstawiciel DPS)

13:30 - 14:30 Przerwa na obiad.

14:30 - 16:00 Między biologią a etyką – seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie a moralność, pytania i zagrożenia. – dr Halina POSTEK (APS Warszawa)
Psychologia ciała, Psychologia Ducha – udział psychologii w wyjaśnianiu płciowości i seksualności człowieka. – dr Wojciech OTRĘBSKI (KUL Lublin)

16:00 - 16:30 Przerwa na kawę.

16:30 - 18:00 Co się dzieje w państwie duńskim – skandynawskie pomysły na edukację psychoseksualną osób upośledzonych umysłowo. – Krzysztof KOWALSKI (Pracownik Socjalny)
Na Zielonej Wyspie i w Kraju Tulipanów – irlandzkie i holenderskie spojrzenie na seksualność osób upośledzonych umysłowo. – Urszula KORZENIOWSKA (Pedagog, logopeda, doktorantka ISNS)

18:00 Kolacja (stół szwedzki).

 

25-11-2007 (Niedziela)


10:00 - 11:00 Uczyć czy oduczać – czym powinna być edukacja seksualna osób upośledzonych umysłowo. – Krzysztof LAUSCH (pedagog specjalny, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu)
Dyskusja.

11:30 - 13:00 Między młotem a kowadłem – dylematy w edukacji psychoseksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie. – dr Izabela FORNALIK (Kolegiom Karkonoskie)
Maksymalne minimum – podstawy edukacji seksualnej w szkolnictwie specjalnym. – dr Alicja DŁUGOŁĘCKA (AWF Warszawa)
Dyskusja.

13:00 - 14:00 Przerwa na obiad.

14:00 - 16:00 Najczęściej Zadawane Pytania – dyskusja panelowa. – Prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA – moderator (IFIS PAN)
- Violetta BERTRAM-WIECZOREK (Dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty)
- Dr Alicja DŁUGOŁĘCKA (AWF Warszawa)
- Dr Izabela FORNALIK (Kolegiom Karkonoskie)
- Krzysztof LAUSCH (pedagog specjalny, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu)

16:00 Zakończenie Konferencji.