Poniżej przedstawiamy Państwu jej program.

 

05.04 – 06.04.2008, Warszawa, Conrada 13

 

05-04-2008 (Sobota)


10:00 - 11:30 Rozpoczęcie konferencji. Dzień Pierwszy – OSOBNO. – Ewa Suchcicka (Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”)

10:00 - 11:30 Nasze dokonania cz. I – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Grażyna Jabłońska (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski JEDEN ŚWIAT, Białystok;)

10:00 - 11:30 Nasze dokonania cz. I – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Janusz Wielocha (Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa)

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:30 Nasze dokonania cz. II – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Beata Zipper-Malina (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA, Katowice)

12:00 - 13:30 Nasze dokonania cz. II – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Iwona Wyderka (Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa, Łódź)

12:00 - 13:30 Nasze dokonania cz. II – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Ulana Stecewicz (Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa STRZAŁ w 10, Olsztyn)

12:00 - 13:30 Dyskusja

13:30 - 14:30 Przerwa na obiad

14:30 - 16:00 Nasze dokonania cz. III – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Halina Słowińska (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa, Poznań)

14:30 - 16:00 Nasze dokonania cz. III – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Magdalena Piechaczek (Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zespołem Downa RAZEM, Wrocław)

16:00 - 16:30 Przerwa na kawę

16:30 - 18:00 Nasze dokonania cz. IV – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Grzegorz Szmytkiewicz (Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa, Zielona Góra)

16:30 - 18:00 Nasze dokonania cz. IV – prezentacja przedsięwzięć organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa – Andrzej Suchcicki (Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI, Warszawa)

16:30 - 18:00 Dyskusja

18:00 - 19:00 Kolacja – stół szwedzki, zakwaterowanie w hotelu

 

06-04-2008 (Niedziela)


10:00 - 11:30 Otwarcie drugiego dnia konferencj – Dzień II – RAZEM – Ewa Suchcicka (Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”)

10:00 - 11:30 Federalizacja – szanse i wyzwania – Piotr Todys (Prezes Federacji MAZOWIA i WRZOS)

10:00 - 11:30 Dyskusja

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:00 Razem czy osobno – dyskusja moderowana na temat utworzenia organizacji „parasolowej”

13:00 - 13:30 Poczęstunek

13:30 - 14:00 Zakończenie Konferencji.