Poniżej przedstawiamy Państwu jej program i zapis wystąpień.
15.11 – 16.11.2008, Warszawa, Zespół Szkół nr 56, ul. Antoniego Fontany 1

 

15-11-2008 (Sobota)


10:00 - 11:30 Rozpoczęcie konferencji – Ewa Suchcicka (Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”)

10:00 - 11:30 Wszyscy jesteśmy wykluczeni – miejsce osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie polskim – dr hab. Hanna PALSKA (IFiS PAN; Collegium Civitas)

10:00 - 11:30 Szaleństwa Historii – terminy i wizerunki osób niepełnosprawnych intelektualnie w perspektywie dziejowej – dr Jacek KULBAKA (APS Warszawa)

10:00 - 11:30 Dyskusja

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

12:00 - 13:30 Jak Polak o Polaku – postrzeganie osób upośledzonych umysłowo przez społeczeństwo polskie – dr hab. Dominika MAISON (Wydział Psychologii UW)

12:00 - 13:30 Czy warto spadać z wysokiego konia? – jakie są i kto odczuwa skutki rozpowszechniania niedobranych – dr Ewa GNIAZDOWSKA (ISNS UW)

12:00 - 13:30 Dyskusja

13:30 - 14:30 Przerwa na obiad

14:30 - 16:00 Ciemna strona księżyca – „niechciana” dorosłość osób niepełnosprawnych umysłowo, medialny obraz problemu – dr Urszula JARECKA (IFiS PAN)

14:30 - 16:00 Nic o Nas bez Nas – kreowanie poprzez działanie: self adwokaci, wspieranie podejmowania decyzji – Dorota TŁOCZKOWSKA (ZG PSOUU)

14:30 - 16:00 Dyskusja

16:00 - 16:30 Przerwa na kawę

16:30 - 18:00 Z chłopa król – techniki i praktyki dzisiejszego PR-u – Piotr TYMOCHOWICZ (doradca medialny, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego)

16:30 - 18:00 Dyskusja

18:00 - 19:00 Kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie

 

16-11-2008 (Niedziela)


08:30 - 09:30 Śniadanie

09:30 - 11:00 … w połowie pełna czy w połowie pusta? – jak pisać o osobach niepełnosprawnych intelektualnie – Barbara ABRAMOWSKA (Społeczeństwo dla Wszystkich)

09:30 - 11:00 Dramaty i statystyki – logika mediów i jej wpływ na wizerunek osób niepełnosprawnych – Tomasz ŁYSAKOWSKI (SWPS Warszawa)

09:30 - 11:00 „Pomocna dłoń” czy „niedźwiedzia przysługa” – rola mediów w kreowaniu właściwego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie – Anna BIEGANOWSKA (UMCS Lublin)

11:00 - 11:30 Przerwa na kawę

11:30 - 12:30 Godność, jak to łatwo powiedzieć… – dr hab. Magdalena ŚRODA – dr hab. Magdalena ŚRODA (Instytut Filozofii UW)

11:30 - 12:30 Dyskusja

12:30 - 13:30 Obiad

13:30 - 15:30 Między Herosem a Biedakiem – polemiki wokół wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie – Łukasz PISARSKI (kierownik WTZ przy ZG PSOUU)

13:30 - 15:30 Między Herosem a Biedakiem – polemiki wokół wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie – Halina SŁOWIŃSKA (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa w Poznaniu)

13:30 - 15:30 Między Herosem a Biedakiem – polemiki wokół wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie – Iwona WOJTCZAK-GRZESIŃSKA (psycholog, wiceprezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Warszawa)

13:30 - 15:30 Między Herosem a Biedakiem – polemiki wokół wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie – Elżbieta ZAKRZEWSKA-MANTERYS (socjolog, ISNS Warszawa)

13:30 - 15:30 Między Herosem a Biedakiem – polemiki wokół wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie – Piotr TODYS – moderator (socjolog, dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezes Federacji Mazowia)

13:30 - 15:30 Dyskusja

15:30 - 16:00 Próby i …sukcesy – akcje medialne propagujące wizerunki osób niepełnosprawnych – Pracujemy; Można się zarazić – Karol PAWLAK (ZG PSOUU)

15:30 - 16:00 Próby i …sukcesy – akcje medialne propagujące wizerunki osób niepełnosprawnych – Downtown Collection – Oiko PETERSEN (artysta – fotograf)

15:30 - 16:00 Próby i …sukcesy – akcje medialne propagujące wizerunki osób niepełnosprawnych- Listy do Syna – Andrzej SUCHCICKI (Stowarzyszenie Bardziej Kochani)

15:30 - 16:00 Dyskusja

16:00 - 16:30 Zakończenie konferencji