Poniżej przedstawiamy Państwu jej program i zapis wystąpień.

 

25.04 – 26.04.2009, Warszawa, Zespół Szkół nr 56, ul. Antoniego Fontany 1

 

25-04-2009 (Sobota)


09:30 - 11:00 Znikający punkt? – medialne wizerunki ojców – Tomasz ŁYSAKOWSKI (SWPS Warszawa)
Tato-Mama – o ojcostwie nietradycyjnym – dr Anna KRAJEWSKA (ISNS UW)

10:20 - 10:30 Rozpoczęcie Konferencji – Piotr TODYS (Prezes Federacji Mazowia)

10:30 - 10:40 Przywitanie uczestników – Ewa SUCHCICKA (Prezes Stowarzyszenia „Bardziej Kochani”)

10:40 - 12:20 Bój Ojciec – tradycyjne role ojca w rodzinie i wychowaniu dzieci – Krzysztof LAUSCH (pedagog specjalny, dyrektor ZSS nr 103 w Poznaniu)
Dyskusja
Dyskusja

12:20 - 12:50 Przerwa na kawę
Ojcowie, mężowie i kochankowe – mężczyźni w świecie kobiet – prof. dr hab. Magdalena ŚRODA (Instytut Filozofii UW)

14:20 - 15:00 Przerwa na obiad

15:00 - 16:30 Mężczyźni nie płaczą – ojcowskie postawy wobec niepełnosprawności dziecka – prof. dr hab. Ewa PISULA (Instytut Psychologii UW)
Ojców portrety własne – ojcowie dzieci niepełnosprawnych o sobie – dr Agnieszka ŻYTA (UW-M Olsztyn)
Dyskusja

16:30 - 17:00 Przerwa na kawę
Itard – ojcostwo z wyboru – dr Jacek KULBAKA (APS Warszawa)
Odchodzą czy kochają? – ojcowie dzieci niepełnosprawnych w świetle najnowszych badań empirycznych – dr Lucyna CYNARZEWSKA-WLAŹLIK (KUL Lublin)
Dyskusja

18:30 - 19:00 Kolacja (stół szwedzki)

 

26-04-2009 (Niedziela)


08:30 - 09:30 Śniadanie

11:00 - 11:30 Przerwa na kawę

11:30 - 13:30 Znani ojcowie nieznanych dzieci. Dzisiaj dyskusja panelowa
- Krzysztof MARCINIAK (Prezes Warszawskiego Koła PSOUU)
- Krzysztof SŁOWIŃSKI (prof. dr hab. med.Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej w Poznaniu)
- Tadeusz SOBOLEWSKI (krytyk filmowy, dziennikarz)
- Witold WALKOWIAK (dr nauk ekonomicznych,stypendysta Fulbrighta)
- Tadeusz WOŹNIAK (muzyk, kompozytor, wokalista)
- Jacek ZALEWSKI (Dobra Wola – Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie)
Dyskusja

13:30 - 14:30 Obiad

14:30 - 16:00 Dlaczego łatwiej ojcu mieć dziecko niż dziecku mieć ojca? – współczesne zagrożenia dla pozytywnego rodzicielstwa – dr Dariusz CUPIAŁ (Inicjatywa Tato.Net; Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego)
Dyskusja

16:00 Zakończenie konferencji