XXIV Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW

Stowarzyszenie rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

 

XXIV Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW

 

"Złe zachowanie – przyczyny, symptomy, postępowanie"

 

27 – 28 września, 2014 roku, Warszawa, Zespół Szkół Nr 56, ul. Fontany 1

 

PROGRAM:

 

27 września (Sobota)

 

 • 10:00 – Rozpoczęcie konferencji – Ewa Suchcicka (Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani)
 • 10:15 – Krótki kurs budowy mózgu – neurologiczne przyczyny „złego” zachowania
  – Bardziej Kochani, ale czy zawsze? – cechy osobowości osób z zespołem Downa
  – Dyskusja
 • 11:45 – Przerwa na kawę
 • 12:00 – …albowiem prysły zmysły – zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna nietypowych reakcji
  – Abonent czasowo niedostępny… – trudności w komunikowaniu jako źródło kłopotów wychowawczych
  – Dyskusja
 • 13:30 – 14:30 Przerwa na obiad
 • 14:30 – Kiedy życie jest terapią  – uboczne skutki nadmiernych lub źle dobranych działań terapeutycznych
  - Bunt, złość, tańce i zabawa – każdy wiek ma swoje prawa –  zachowania wynikające z wieku rozwojowego
  – Dyskusja
 • 16:00  –  Przerwa na kawę
 • 16:30  – Wszystko się może zdarzyć… – zaburzenia psychiczne u osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich wpływ na zachowanie
  – Portret rodzinny – wpływ relacji rodzinnych na postępowanie niepełnosprawnego dziecka
  – Dyskusja
 • 18:00 – Kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie w hotelu

 

28 września  (Niedziela)

 

 • 08:30 Śniadanie
 • 09:30 – Errare… parentis est – najczęściej popełniane przez rodziców błędy wychowawcze
  – Nikt nie rodzi się rodzicem  – jak nauczyć się mądrego rodzicielstwa
 • 11:00 – Przerwa na kawę
 • 11:30  – Specjalne troski – jak radziliśmy sobie z problemami wychowawczymi – dyskusja panelowa z udziałem rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • 13:00 – 14:00 obiad
 • 14:00 – Na kłopoty… nauczyciel - najczęściej spotykane problemy wychowawcze – dyskusja panelowa z udziałem nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych
 • 16:00 – Zakończenie konferencji

 

* - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Projekt dofinansowany przez: