Informujemy, ze istnieje możliwość zakupu numerów archiwalnych naszego kwartalnika. Prosimy o kontakt z redakcja pod numerami telefonów: tel. (22) 663 40 43, tel/fax. (22) 663 10 13, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: info@bardziejkochani.pl

 

1/2007 (41)


spis treści:

 

tytul autor str.

Wstęp Ewa Danielewska 1

medycyna
Myszy i ludzie Alina T. Midro 2

historia
Przez stulecia Jacek Kulbaka 5

szkiełko i oko
Przełamując stres Anna Dąbrowska 10

edukacja
Nauczone choć upośledzone Krzysztof Lausch 14
Idea integracji Maria Wójciak 21
Ucz się dziecko, ucz Malgorzata Kwiatkowska 25

relacje
Impreza całą gębą! Grażyna Jabłońska 32
Zespół Downa – częścią mojego życia Joanna Łaba 35
Odmienne, ale takie same Janusz Wielocha 36

sami o sobie
Cecylia Cecylia Sobolewska 38
Natalia Natalia Suchcicka 39
Magdalena Magdalena Hebel 40

wspomaganie rozwoju
W szczupłym ciele zdrowy duch Anna Buławicka 41
Rekwizyty z domowej szuflady Joanna Przybyszewska, Ewa Grzelak 42
Nauka czytania Katarzyna Grymuła 44

artykuł sponsorowany
Bez lęku, z nadzieją WYG International 46

Noty o autorach redakcja 47

 

2/2007 (42)

 

spis treści:

 

tytul autor str.

Wstęp Ewa Danielewska 1

historia
Przez stulecia. Jacek Kulbaka 2

społeczeństwo
Powszechny test prenatalny. Czy początek społeczeństwa bez „Downów”? Amy Harmon 10

okruchy życia
Listy do syna Wioletta Mikusek 14
Małgosia Teresa Śliwa 18

edukacja
Edukacja włączająca. Utopia czy przyszłość? Jadwiga Bogucka 21
Moda na integrację, moda na sukces? Ewa Sowa 24
Szkoły przysposabiające do pracy Lidia Klaro-Celej 26

relacje
Była nas taka siła Anna Pieniążek-Brzostowska 28
Łączył nas wspólny rytm Alicja Lechowska 30
Kronika kolonijna przez uczestników spisana. Notował: Paweł „Salsa” Bugała 32

bez ogródek
Co myślimy, że oni myślą Elżbieta Zakrzewska 38

wspomaganie rozwoju
Guzikowa terapia Joanna Mikulska 40
Delfinoterapia Marion Thierauf 42

sami o sobie
Bułgaria Cecylia Sobolewska 44

placówki
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej CMPPP 45

Noty o autorach redakcja 47

 

3/2007 (43)

 

spis treści:

 

tytul autor str.

Wstęp Ewa Danielewska 1

historia
Przez stulecia Jacek Kulbaka 2
Dwie biografie Ewa Zasępa 10

społeczeństwo
Wszyscy na mnie patrzą Ewa Gniazdowska 15
Piętno upośledzenia Elżbieta Zakrzewska 18

w kulturze
Jak pracować z terapeutą własnego dziecka Iwona Grzegorzewska 22

w pracy
Kierunek – otwarty rynek Monika Głaz 26

w ngo
Mamy 18 lat Halina Słowińska 30
Niepełnosprawni umysłowo w Krainie Tysiąca Jezior Marta Wiśniewska 33
Wyprawa do Niemiec, czyli kto lubi wiejskie życie? Elżbieta Zakrzewska 36

w polemikach
Edukacja, praca i..wątpliwości Ewa Suchcicka 38

w świecie własnym
Wakacje mojej klasy. Cecylia Sobolewska 42
Polska, Szwecja, Rumunia Łukasz Kropiwnicki 44

Noty o autorach redakcja 47

 

4/2007 (44)

 

spis treści:

 

tytul autor str.

Wstęp Ewa Danielewska 1

w moim życiu
Listy Wioletta Mikusek 2

w polemikach
Miejsce w naszych głowach Anna Dodziuk 6
Między biologią a etyką Halina Postek 8
Między młotem a kowadłem Izabela Fornalik 14
Uczyć czy oduczać? Krzysztof Lausch 20

w rodzinie
Po dwóch stronach biurka Krystyna Grunduls 28
Och, Karol Monika Księżakowska 30

w rehabilitacji
Kilka ważnych zasad Anna Mikler-Chwastek 32
Bliżej logopedy Daria Jodzis 34

media
A imię jej Nadzieja Joanna Kozioł 40

w ngo
Co udało się zrobić redakcja 42
wspierają nas redakcja 46

Noty o autorach redakcja 47