Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie.
Cena prenumeraty rocznej wynosi 40 zł.
Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie wpłaty na konto stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani
Conrada 13
01-922 Warszawa
Bank: PKO BP S.A. XX O/Warszawa
nr konta: 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787

 

Na odwrocie blankietu pocztowego bądź w tytule przelewu prosimy o podanie numeru kwartalnika, od którego prenumerata ma zostać rozpoczęta.
Prosimy zwrócić uwagę, by adres podany przy dokonywaniu przelewu był zgodny z adresem wysyłki. Jeśli adres wysyłki jest inny, prosimy o informację drogą mailową bądź telefonicznie.

 

Dodatkowych informacji udziela redakcja pod numerami tel. (22) 663 40 43, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: info@bardziejkochani.pl.

 

Zachęcamy również Państwa do zakupu numerów archiwalnych naszego kwartalnika. Informacje o dostępności numerów archiwalnych pod numerem telefonu: (22) 663 40 43 bądź mailowo: info@bardziejkochani.pl