Warszawa 2003

 

 

 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza to materiały „z wewnątrz” – wspomnienia i refleksje mieszkańców Austrii, Francji, Niemiec, Włoch Szwecji Wielkiej Brytanii, Hiszpanii w różny sposób związanych z zespołem Downa (przede wszystkim rodziców dzieci z trisomią). Część druga to refleksje „z zewnątrz” – teksty polskich znawców problemów europejskich, uogólniające i podsumowujące materiały z części pierwszej, napisane specjalnie dla potrzeb naszej książki.

 

 

 

 

Spis treści:

tytuł

autor

str.

 

 

Przedmowa

3

 

 

Austria

5

 

 

Francja

13

 

 

Hiszpania                                                                                   17

 

 

Niemcy

19

 

 

Szwecja

29

 

 

Wielka Brytania

32

 

 

Włochy

35

 

 

Praca i pomoc

40

 

 

Kwoty i priorytety

55

 

 

Jesteśmy Europejczykami

61

 

 

 

Książka dostępna w bibliotece Stowarzyszenia pod adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl