Wydanie I, Warszawa 2009

Poradnik został napisany przez grupę lekarzy, którzy od lat zajmują się nie tylko diagnostyką i leczeniem, ale często są po prostu partnerami rodzin osób z zespołem Downa; stąd ich duże doświadczenie i znajomość problemów. Poszczególne podrozdziały kolejno dotyczą dzieciństwa, dorosłości, wieku dojrzałego i starości oraz problemów zdrowotnych i chorób związanych z poszczególnymi okresami życia osób z Zespołem Downa. Zawierają również wskazówki dotyczące leczenia i radzenia sobie z problemami.

 

 

 

 

 

 

Spis treści

tytuł

autor

str.

 

 

Wstęp

Janusz Limon

8

 

 

Wprowadzenie

Stanisław Zajączek, Jolanta Wierzba

9

 

 

Zmiany w układzie krążenia

Karolina Ochman

9

 

 

Niewydolność oddechowa

Stanisław Zajączek

11

 

 

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

Jolanta Wierzba

12

 

 

 

Problemy endokrynologiczne

Beata Sztangierska

13

 

 

Dojrzewanie osób z zespołem Downa

Stanisław Zajączek, Beata Sztangierska, Jolanta Wierzba

18

 

 

Dolegliwości skórne

Jolanta Wierzba

22

 

 

Zmiany w układzie mięśniowo - szkieletowym

Karolina Ochman

23

 

 

Zaburzenia słuchu

Jolanta Wierzba

24

 

 

 

Zaburzenia widzenia

Jolanta Wierzba

25

 

 

Problemy stomatologiczne w zespole Downa

Stanisław Zajączek

27

 

 

Ryzyko nowotworowe

Stanisław Zajączek

28

 

 

Zabiegi inwazyjne i znieczulenie ogólne

Stanisław Zajączek

29

 

 

Zaburzenia neurologiczne

Jolanta Wierzba

30

 

 

Zaburzenia psychiczne i nietypowe zachowania

Jolanta Wierzba

36

 

 

Styl życia

Jolanta Wierzba

39

 

 

Ciąża i ryzyko genetyczne u dorosłych z zespołem Downa

Jolanta Wierzba

40

 

 

Dodatkowy chromosom 21, a starzenie się – dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej

Karolina Ochman

41

 

 

Uwagi końcowe

Stanisław Zajączek,

Jolanta Wierzba

44

 

 

Książka dostępna w bibliotece Stowarzyszenia pod adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl