Przekazuje informacje niezbędne w edukacji żywieniowej rodziców, opiekunów i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne i praktyczne w szkołach i miejscach stałego pobytu osób z zespołem Downa i podobnymi rodzajami niepełnosprawności. Zwraca uwagę na istotne składniki odżywcze, jakie powinny znaleźć się w diecie osób z zespołem Downa.