Publikacja jest zaproszeniem do zapoznania się z pracami artystycznymi osób z zespołem Downa, zgłoszonymi na zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie konkurs plastyczny pod hasłem „Mój świat”.