Zawiera informacje o projekcie „Listy do Syna”, którego autorami są fotograf Chris Niedenthal i Wioletta Mikusek – matka dziecka z zespołem Downa. Inspiracją do zdjęć fotografa stały się listy pisane przez matkę do syn, który urodził się z zespołem Downa, pisane od dnia jego urodzin. Wystawa składa się z 10. portretów kobiet z dziećmi z trisomią 21. Towarzyszące zdjęciom listy Wioletty Mikusek są nie tylko mottem wystawy, ale jednocześnie komentarzem do prezentowanych fotografii.

Istnieje możliwość wypożyczenia ekspozycji.

amarczak@bardziejkochani.p