Na stronach kalendarza 2010 znalazły się zdjęcia z projektu „Downtown Collection”. Autorem fotografii jest młody polski fotograf – Oiko Petersen. Artysta we współpracy z projektantami mody, charakteryzatorami i stylistami, pokazuje nam „Downtown – miasto Downów”. Każda strona kalendarza zawiera również informację o działaniach Stowarzyszenia na rzecz osób z zespołem Downa i ich rodzin.