Kolejny kalendarz od marca do marca, tym razem ilustrowany zdjęciami Macieja Hermana przedstawiającymi ojców wraz z dziećmi z zespołem Downa. Zdjęcia te można również odnaleźć w naszej książce „Lista Obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa”. Wywiady z 12. mężczyznami przeprowadziła socjolożka – profesor Elżbieta Zakrzewska-Manterys. Ci mężczyźni to osoby znane – artyści, naukowcy, politycy, działacze społeczni, przedsiębiorcy czy biznesmen. Każda strona kalendarza zawiera również informacje o działaniach Stowarzyszenia na rzecz osób z zespołem Downa i ich rodzin.