Dojrzewanie. Miłość. Seks. Warszawa, 2018

„Dojrzewanie. Miłość. Seks.”

Seksualność to ciągle nieopanowana sfera życia osób upośledzonych umysłowo. Seksuolodzy zgodnie twierdzą, że w momencie kiedy problemy z seksualnością zaczynają się pojawiać, jest już z reguły zbyt późno na skuteczną interwencję. Ważny jest cały proces wychowania, a ten zaczyna się praktycznie od okresu niemowlęcego. Ponadto jak wskazują badania, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby z zespołem Downa są ponad czterokrotnie bardziej narażone na bycie ofiarami wykorzystania seksualnego. Wynika to z faktu, że nie potrafią rozpoznać zamiarów innych osób, są zazwyczaj ufne, a ponadto nie potrafią często zasygnalizować faktu, że ktoś je krzywdzi. Z drugiej strony duża część osób z niepełnosprawnością intelektualną narusza także intymność innych, czasem rówieśników, a także dorosłych. Bywa, że przekraczają ich granice, co rodzi wiele sytuacji problemowych.

 

Z sytuacjami problemowymi związanymi z seksualnością własnych dzieci mierzyć się muszą przede wszystkim ich rodzice. Potrzebują oni jednak odpowiedniego wsparcia merytorycznego by wiedzieć, w jaki sposób pomagać swoim córkom i synom zrozumieć siebie, swoją seksualność, dbać o bezpieczeństwo własne i respektować prawa innych osób do intymności. W poradniku dedykowanym rodzicom osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Down zostały omówione następujące zagadnienia:

 • wspieranie seksualności małych dzieci
  • reagowanie na zachowania o charakterze seksualnym,
  • uczenie poczucia wstydu,
  • ochrona intymności,
 • pomoc własnym dzieciom w zaakceptowaniu dojrzewania płciowego,
 • reagowanie na zachowania problemowe np. prezentowane publicznie zachowania seksualne,
 • profilaktyka wykorzystania seksualnego,
 • małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną,

W poradniku mającym praktyczny charakter zostały zaprezentowane strategie, które rodzice będą mogli wykorzystać w codziennym życiu. Został uwzględniony kontekst rodzinny, religijny, indywidualny.

Wstęp

Rozdział.1 Seksualność

Rozdział 2 O seksualności dzieci

Rozdział 3 Ratunku! Moje dziecko dojrzewa

Rozdział 4 A co z seksem

Rozdział 5 My się kochamy

Rozdział 6 O małżeństwie

Rozdział 7 Chce mieć dziecko

Rozdział 8 O wykorzystywaniu seksualnym

Rozdział 9 Prawo do edukacji seksualnej

Zakończenie

 

Autorka poradnika „Dojrzewanie. Miłość. Seks.” Jest Izabela Fornalik - dr nauk humanistycznych, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na Podyplomowych Studiach Seksuologia Kliniczna" na UAM w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu.