Wydanie I, Warszawa 2011

Książka jest zapisem 16. rozmów z matkami dzieci z zespołem Downa. Bohaterkami książki są dwa typy kobiet. Typ pierwszy - „matki znane” – kobiety z dużymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, znaczące postaci w swoich środowiskach: psychoterapeutka i publicystka Anna Dodziuk, krytyk literacki i pisarka Anna Sobolewska czy socjolożka – Elżbieta Zakrzewska–Manterys. Typ drugi - „matki mniej znane” - które z początkowej, rodzicielskiej słabości uczyniły swoją siłę i stały się liderkami organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa. W rozmowach porusza się nie tylko sprawy związane z dzieckiem i jego niepełnosprawnością; wiele w nich refleksji o wartościach, którym warto poświęcić czas i energię oraz o wyborach, do których zmuszała bohaterki codzienność.

 

 

 

Spis treści

tytuł

autor

str.

 

 

Od wydawcy

4

 

 

Dorota Brodowska

6

 

 

Beata Zipper - Malina

10

 

 

Magdalena Chaszczyńska

14

 

 

Katarzyna Goller

20

 

 

Ulana Stacewicz

26

 

 

Grażyna Jabłońska

32

 

 

Halina Słowińska

40

 

 

Ewa Danielewska

48

 

 

 

Magdalena Kumor

56

 

 

Elżbieta

Zakrzewska - Manterys

66

 

 

Ewa Suchcicka

78

 

 

Joanna Łaba

90

 

 

Anna Sobolewska

102

 

 

Monika Krajewska

114

 

 

Monika

Waćkowska-Kabaczyńska

128

 

 

Anna Dodziuk

144

 

 

Noty biograficzne

168

 

 

 

Koszt książki 20,00 zł

Książka dostępna w księgarni Stowarzyszenia

http://www.ksiegarniabk.pl/

lub pod  adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl