Wydanie I, Warszawa 2011

Pomysłodawcami książki są rodzice osób z zespołem Downa i współzałożyciele Stowarzyszenia Bardziej Kochani – Elżbieta Zakrzewska-Manterys, socjolożka i Andrzej Suchcicki, filozof. W książce znalazło się 12. wywiadów ze znanymi postaciami polskiego życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego: Gromosławem Czempińskim, Andrzej Horubałą, Marianem Jagiełką, Stanisławem Krajewskim, Aleksandrem Manterys, Władysławem Sidorowiczem, Krzysztofem Słowińskim, Tadeuszem Sobolewskim, Andrzejem Suchcickim, Witoldem Walkowiakiem, Tadeuszem Woźniakiem i Adamem Ziółkowskim. Łączy ich jedno – są ojcami dzieci z zespołem Downa. Książka została zilustrowana czarno-białymi zdjęciami autorstwa Macieja Hermana, fotografa niezależnego.

 

 

 

Spis treści:

tytuł

autor

str.

 

 

 

 

O metodzie

prof. Elżbieta

Zakrzewska - Manterys

5

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat

rozmowa z Witoldem Walkowiakiem

7

 

 

 

 

Praktykuję bycie Żydem

rozmowa ze Stanisławem Krajewskim

17

 

 

 

 

 

Krótki kurs chirurgii mózgu

rozmowa z Krzysztofem Słowińskim

29

 

 

 

 

Rzymianin w Poznaniu

rozmowa z Adamem Ziółkowskim

41

 

 

 

 

 

 

Wywiad

rozmowa z Gromosławem Czempińskim

51

 

 

 

 

Skok w inność

rozmowa z Tadeuszem Sobolewskim

59

 

 

 

 

Nie ma żartów z socjologiem

rozmowa z Aleksandrem Manterysem

69

 

 

 

 

 

Zegarmistrz światła

rozmowa z Tadeuszem Woźniakiem

81

 

 

 

 

Ojciec Wirgiliusz

rozmowa z Andrzejem Horubałą

93

 

 

 

 

 

 

Nagradzający układ

rozmowa z Władysławem Sidorowiczem

103

 

 

 

 

Budowanie koło brzegu

rozmowa z Marianem Jagiełką

115

 

 

 

 

Na jasną stronę „Downa”

rozmowa z Andrzejem Suchcickim

125

 

 

 

 

 

„Downy” z bliska

Maciej Herman

137

 

 

 

 

Słabsi, silniejsi. Gorsi, lepsi.

139

 

 

 

 

 

 

 

Książka dostępna w bibliotece stowarzyszenia pod  adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl