Wydanie I, Warszawa 2015

Publikacja jest podsumowaniem realizacji projektu „Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemy mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy”. Przedstawia moduły szkoleniowe, w których brali udział uczestnicy projektu: kadra terapeutyczno – pedagogiczna, trenerzy pracy, mentorzy oraz osoby z zespołem Downa i ich rodzice. Konspekty szkoleń mają służyć wszystkim zainteresowanym w zaprojektowaniu własnych modułów szkoleniowych, pasujących do miejsca realizowanego przez nich systemu wsparcia.

 

Spis treści:

tytuł

autor

str.

 

 

Wstęp

5

 

 

Kim jest osoba niepełnosprawna intelektualnie; czym jest dla niej zatrudnienie

prof. Elżbieta

Zakrzewska - Manterys

6

 

 

O projekcie „Pomocna Dłoń” i wsparciu w systemie mentorskim

prof. Elżbieta

Zakrzewska - Manterys

14

 

 

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Praca widziana oczami osób z zespołem Downa i ich rodziców, mentorów i trenerów pracy

Małgorzata Druś ,

prof. Elżbieta

Zakrzewska - Manterys

22

 

 

Zmiany prawne ułatwiające funkcjonowanie systemu wsparcia

mec. Mirosław Moch

34

 

 

 

Strategia upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki

44

 

 

Zakończenie

49

 

 

 

Książka dostępna w bibliotece stowarzyszenia pod adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl