Wydanie I, Warszawa 2015

Publikacja jest podsumowaniem realizacji projektu „Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemy mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy”. Przedstawia moduły szkoleniowe, w których brali udział uczestnicy projektu: kadra terapeutyczno – pedagogiczna, trenerzy pracy, mentorzy oraz osoby z zespołem Downa i ich rodzice. Konspekty szkoleń mają służyć wszystkim zainteresowanym w zaprojektowaniu własnych modułów szkoleniowych, pasujących do miejsca realizowanego przez nich systemu wsparcia.

 

 

Spis treści:

tytuł

autor

str.

 

 

 

 

Wprowadzenie

Małgorzata Druś,

prof. Elżbieta

Zakrzewska - Manterys

4

 

 

 

 

Polityka zarządzania różnorodnością

Mariusz Drozdowski

6

 

 

 

 

Korzyści z różnorodności dla pracodawców

Mariusz Drozdowski

14

 

 

 

 

 

Prawne aspekty zatrudniania osób upośledzonych umysłowo w domach opieki dla osób starszych

mec. Mirosław Moch

22

 

 

 

 

Specyfika zinstytucjonalizowanej opieki całodobowej nad osobami starszymi

Małgorzata Druś

40

 

 

 

 

 

 

Z warsztatu terapii zajęciowej do aktywnego życia w społeczeństwie i rozwoju zawodowego

Łukasz Owczarek

52

 

 

 

 

Trener pracy – specyfika zawodu

Agnieszka Gnatowska

60

 

 

 

 

Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo poza szkołą

Lidia Klaro - Celej

74

 

 

 

 

 

Jak traktować osobę z zespołem Downa nie jako podopiecznego, ale jako współpracownika?

Lidia Klaro - Celej

80

 

 

 

 

Jak rozmawiać z osobami z zespołem Downa o dorosłości? Konspekt spotkania z rodzicami osób z zespołem Downa

Izabela Fornalik

84

 

 

 

 

 

 

Śmierć jako doświadczenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Konspekt spotkania z rodzicami osób dorosłych z zespołem Downa

Izabela Fornalik

96

 

 

 

 

Porozmawiajmy o starości. Konspekt spotkania z osobami z zespołem Downa

Izabela Fornalik

102

 

 

 

 

Warsztat komunikacji interpersonalnej w relacjach z osobami zależnymi

Anna Mieczkowska,

Hanna Manterys

106

 

 

 

 

 

Społeczeństwo obywatelskie, specyfika pracy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie

Andrzej Suchcicki

110

 

 

 

 

Zakończenie

120

 

 

 

 

 

 

 

Książka dostępna w bibliotece stowarzyszenia pod  adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl