Książka jest zapisem dwunastu rozmów ze znanymi osobowościami polskiego życia politycznego, naukowego i artystycznego. To, co łączy wszystkie konwersacje, to przewodni temat niepełnosprawności – jako zjawiska, do którego często trudno się jednoznacznie ustosunkować, a wymaga tego od nas coraz częściej współczesna rzeczywistość. To próba zmierzenia się ze stereotypami, które narosły przez lata wokół tematu niepełnosprawności – zwłaszcza zaś wokół upośledzenia umysłowego, które, jak przekonują twórcy projektu i ich interlokutorzy – nie musi być traktowane jako dysfunkcja i niepełnosprawność w ogóle. Może być ujmowane jako specyficzny sposób bycia człowiekiem, stanowić pozytywną wartość i przyczyniać się do wzbogacenia życia nas wszystkich.

Do udziału w projekcie udało się zaprosić szacowne grono interlokutorów składające się ze znanych ludzi nauki, polityki i sztuki. Mówią między innymi (wg kolejności
w książce) -
Zbigniew Szawarski, Marek Bieńczyk, Ewa Łętowska, Wiesław Godzic, Joanna Kołaczkowska, Magda Łazarkiewicz, Agnieszka Grochowska, ks. Andrzej Szostek, ks. Jan Sochoń, Jerzy Hausner, Bartłomiej Topa, Artur Andrus…

Co czyni projekt ciekawszym, to fakt, że żaden z rozmówców nie zajmuje się zawodowo tematyką niepełnosprawności, a zatem ich spojrzenie jest świeże,
a wnioski wynikają wyłącznie własnych przemyśleń, osobistych doświadczeń
i obserwacji

Za fotografie towarzyszące rozmowom odpowiada duet fotografików – Anna Orłowska i Mateusz Lipiński. W tworzeniu zdjęć do książki wykorzystali zabytkowy wielkoformatowy aparat, który służył do robienia zdjęć portretowych przez ponad sto lat.

 

 

Spis treści:

 

tytuł

autor

str.

 

 


 

 

Godność człowieka rehabilitowanego

Zbigniew Szawarski

5

 

 


 

 

Każdą ludzką trzcinę mogą zniszczyć przeciwności losu

rozmawiają: prof. Zbigniew Szawarski i dr Halina Postek

15

 

 


 

 

Rysa na raju

rozmawiają: Marek Bieńczyk i Magdalena Kicińska

29

 

 

 


 

 

Opera to strefa cienia

Rozmawiają: prof. Ewa Łętowska i Krzysztof Pawłowski

39

 

 


 

 

Bohaterowie codzienności

rozmawiają: prof. Wiesław Godzic i Agnieszka Wójcińska

53

 

 

 

 


 

 

Byłam utajnionym ziółkiem

rozmawiają:Joanna Kołaczkowska i Judyta Sierakowska

67

 

 


 

 

Moje kino jest częścią mnie

rozmawiają: Magdalena Łazarkiewicz i Łukasz Maciejewski

89

 

 


 

 

Chciałabym mieć w sobie większy spokój

Rozmawiają: Agnieszka Grochowska i Weronika Karwowska

103

 

 


 

 

 

Ułomność jest łaską

Rozmawiają: ks. prof. Andrzej Szostek i dr Halina Postek

117

 

 


 

 

Niepełnosprawność nie istnieje

rozmawiają: ks. prof. Jan Sochoń i Andrzej Wołosewicz

133

 

 

 

 


 

 

Jestem wolontariuszem

rozmawiają: prof.Jerzy Hausner i Aleksandra Fandrejewska - Tomczyk

149

 

 


 

 

Osobni widzą więcej

rozmawiają: Bartłomiej Topa i Łukasz Maciejewski

159

 

 


 

 

Żart nie może nikogo dotykać

rozmawiają: Artur Andrus i Andrzej Suchcicki

168

 

 


 

 

 

Sposób bycia człowiekiem.

Podsumowanie

Elżbieta Zakrzewska - Manterys

181

 

 


 

 

Kto jest kim w książce. Biogramy

197

 

 

 

 

Koszt książki 20,00 zł.

Książka dostępna w księgarni Stowarzyszenia

http://www.ksiegarniabk.pl/

lub pod  adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl