Wydanie I, Warszawa 2002

To jedna z niewielu pozycji, poruszających temat uczuć i płciowości ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Książka zawiera teksty pisane przez badaczy problemu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przez praktyków, którzy te kwestie muszą rozwiązywać na co dzień. Zapewne nie udziela ona odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tym zagadnieniem. Ale przede wszystkim przerywa milczenie na ten temat, wywołuje konstruktywną dyskusję, by waga problemu mogła zostać zauważona przez rodziców, nauczycieli i opiekunów.

 

 

Spis treści:

tytuł

autor

str.

 

 

Przedmowa

Zbigniew Lew - Starowicz

3

 

 

I Seksualność osób z zespołem Downa

Daria Mejnartowicz

5

 

 

II Wieczne dzieci czy dorośli

Iwona Wojtczak – Grzesińska

Aleksandra Malinowska

29

 

 

III Seksualność dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Pavlina Suchankova

47

 

 

IV Kobiety upośledzone umysłowo o sobie – seksualność, stereotypy, identyfikacja

Agnieszka

Kumaniecka - Wiśniewska

59

 

 

 

 

Książka dostępna w bibliotece Stowarzyszenia pod  adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl