Wydanie I, Warszawa 2014

Książka jest efektem pracy kilkunastu wybitnych specjalistów z badawczych ośrodków medycznych z całej Polski pod naukowym przewodnictwem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Publikacja jest adresowana przed wszystkim do rodziców. Teksty w niej zawarte napisane są zrozumiałym, ale jednocześnie precyzyjnym językiem, a przedstawiane zagadnienia przydatne w codziennym byciu z osobami z zespołem Downa. Autorzy doskonale znają specyfikę problemów osób z zespołem Downa z praktyki. Książka może być pomocna także lekarzom pierwszego kontaktu, dla których spotkanie z trisomią 21 jest niekiedy spotkaniem z nieznanym. Stara się też dać odpowiedź na pytanie czy nauczymy się leczyć zespół Downa?

 

 

 

Spis treści:

tytuł

autor

str.

 

 

Wstęp

prof. dr hab.n. med.

Janusz Limon ( Gdańsk)

4

 

 

Dzieci z zespołem Downa w okresie noworodkowo - niemowlęcym

prof. dr hab.n. med.

Robert Śmigiel (Wrocław)

6

 

 

Elementy porady genetycznej oferowanej rodzinom dzieci z zespołem Downa

prof. dr hab.n. med.

Alina T. Midro ( Białystok)

22

 

 

Wrodzone wady serca u dzieci z zespołem Downa i ich leczenie

dr hab.n. med.

Joanna Kwiatkowska

 (Gdańsk)

40

 

 

Wady i zaburzenia czynności przewodu pokarmowego

prof. dr hab.n. med.

Piotr Kaliciński (Warszawa)

52

 

 

 

Chirurgiczne korekcje twarzy u osób z zespołem Downa

dr hab.n. med.

Michał Lewandowicz,

dr hab.n. med.Edward Lewandowicz (Łódź)

64

 

 

Zaburzenia funkcjonowania tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego w zespole Downa

dr hab.n. med.

Beata Sztangierska

 (Gdańsk)

74

 

 

Opieka pediatryczna nad dzieckiem z zespołem Downa

dr hab.n. med.

Jolanta Ganowicz (Warszawa)

82

 

 

Problemy otolaryngologiczne u dzieci z zespołem Downa

prof. dr hab.n. med.

Jerzy Kuczkowski (Gdańsk)

92

 

 

Leczenie stomatologiczne dzieci z zespołem Downa

dr hab.n. med.

Elżbieta Radwańska (Kraków)

 104

 

 

 

Profilaktyka nawracających zakażeń u dzieci z zespołem Downa

dr hab.n. med.

Joanna Jagłowska (Gdańsk)

114

 

 

Przemiana materii, przeciwdziałanie otyłości, gospodarka lipidowa

dr hab.n. med.

Jolanta Wierzba (Warszawa), mgr Aleksandra Nowicka – Jasztal ( Gdańsk

120

 

 

Dorosły z zespołem Downa

  prof. dr hab.n. med.

  Janusz Limon ( Gdańsk)

             130

 

 

Terapia eksperymentalna zespołu Downa

prof. dr hab.n. med.

    Robert Śmigiel

    (Wrocław)

  160

 

 
 

Na początku były geny. Refleksje na temat zmian kariotypu u osób z zespołem Downa

prof. dr hab.n. med.

Alina T. Midro ( Białystok)

         168

 

 

 

Noty o autorach

178

 

 

Aneks

184

 

 

 

Koszt książki 20,00 zł.

Książka dostępna w księgarni Stowarzyszenia

http://www.ksiegarniabk.pl/

lub pod  adresem mailowym

amarczak@bardziejkochani.pl