„Zrozum mnie i szanuj. Refleksje o niepełnosprawności intelektualnej”. Książka zawiera 10 tekstów specjalistów z różnych dziedzin – socjologii, etyki, filozofii kultury, psychologii społecznej, teatrologii, filmoznawstwa, reklamy i religioznawstwa. Wszystkie są próbą opisania zjawiska niepełnosprawności intelektualnej w kontekście poszczególnych typów refleksji. W rezultacie otrzymujemy wielowątkową diagnozę środowiska osób upośledzonych umysłowo, ale z bardzo silnie zaznaczoną oceną nas samych, nas „normalnych” – jak rozumiemy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak oceniamy, jak przedstawiamy, jak traktujemy. I jeśli stosunek do osób słabszych i podatnych na krzywdę jest miarą naszego człowieczeństwa, to po raz kolejny zmuszani jesteśmy do odpowiedzi na podstawowe pytania – jacy jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Warszawa, Wydanie I, rok 2017

 

Książka dostępna w Księgarni Wysyłkowej. Cena 20,00 PLN.