Stowarzyszenie "Bardziej Kochani" jest członkiem - założycielem organizacji parasolowej Polska Unia  Zatrudnienia Wspomaganego.

Organizacja ukonstytuowała się 11 września 2014 roku. Obecnie władze stowarzyszenia tworzy dziesięć organizacji pozarządowych. Jednym z wiceprezesów zarządu jest prof. Elżbieta Zakrzewska - Manterys, członek i współzałożyciel Stowarzyszenia "Bardziej Kochani".

Więcej informacji o organizacji na stronie puzw.pl