Strona projektu "Pomocna Dłoń"

http://www.pomocnadlon-projekt.eu/

 

Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosparwne umysłowo na polskim rynku pracy.

O PROJEKCIE

 

Realizacja projektu: 1 października 2012 - 31 marca 2015

 

Zapraszamy do współpracy 16 osób z zespołem Downa w wieku 20 - 30 lat, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy lub uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej albo Środowiskowych Domów Samopomocy.

 

Proponujemy tym osobom podjęcie pracy w domu opieki dla osób starszych. Uczestnicy projektu, podzieleni na 4-osobowe grupy, staną się członkami zespołów opiekuńczych i wraz ze swoimi mentorami podejmą się opieki nad osobami starszymi.

 

Mentorami zostaną etatowi pracownicy domu opieki, którzy są otwarci na odmienność osób z zespołem Downa, są gotowi do współpracy i nie boją się nowych wyzwań.

 

W procesie wzajemnego uczenia się swoich potrzeb i oczekiwań przez osoby z zespołem Downa i przez mentorów, uczestniczyć również będą osoby, które na co dzień mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ( rodzice, terapeuci, asystenci, nauczyciele zawodu i inni). Spośród tych osób wybrane zostaną osoby, które po odpowiednim przeszkoleniu zostaną trenerami pracy. Trenerzy pracy pomogą w przygotowaniu mentorów do przyjęcia osób z zespołem Downa do zespołu pracowniczego.

 

W trakcie trwania projektu wszyscy jego uczestnicy będą brali udział w wyjazdach instruktażowych do wzorcowych ośrodków w kraju i za granicą, w trakcie których zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 

 

LIDER PROJEKTU: Uniwersytet Warszawski

http://www.uw.edu.pl/

 

PARTNERZY :

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"

http://www.bardziejkochani.pl/

Prywatny Dom Opieki "Grażyna"

domopiekigrazyna.pl

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej

dpswojtowska.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Patronat honorowy nad projektem " objął  pan Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.