28 maja w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany odbyła się konferencja podsumowującą rezultaty projektu „Pomocna dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy.

Celem projektu , trwającego od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2015 jest zatrudnienie osób z zespołem Downa w charakterze pomocników opiekunów osób starszych w samorządowym Domu Pomocy Społecznej i w Prywatnym Domu Opieki. Osoby z zespołem Downa, wspomagane przez mentorów ( etatowych pracowników instytucji opiekuńczych) i wsparciu trenerów pracy wykonywały proste czynności opiekuńcze. 

W czasie konferencji odbyły się wystąpienia : przedstawiciela Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, posłanki na Sejm Joanny Fabisiak oraz prof. UW dr ha. Wojciecha Pawlika, Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

O założeniach projektu , filmie instruktażowym oraz o podręcznikach, pokazujących model wsparcia mentorskiego jako formy specyficznej aktywizacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym opowiedziała koordynatorka i pomysłodawczyni projektu prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska – Manterys. Kolejnym punktem konferencji była dyskusja o roli partnerów w projekcie, w której brały udział Ewa Suchcicka, prezes Stowarzyszenia „Bardziej Kochani”, Małgorzata Druś, dyrektor DPS przy ul. Wójtowskiej oraz Grażyna Głowacz, właścicielka Prywatnego Domu Pomocy „Grażyna” w Aninie.

Kilku uczestników z zespołem Downa opowiedziało o swoich wrażeniach i doświadczeniach w projekcie. Na koniec spotkania zostały rozdane zaświadczenia dla wszystkich uczestników projektu: osób z zespołem Downa, rodziców, mentorów, trenerów pracy oraz dyplomy dla osób, które wspierały działania przedsięwzięcia. Wszyscy uczestnicy konferencji, wśród których były osoby z instytucji publicznych i oświaty otrzymały materiały konferencyjne ( podręcznik projektowy, cz. I i II wraz z płytą z filmem instruktażowym). 
W trakcie wydarzenia w foyer  urzędu miał miejsce drobny poczęstunek .
Serdecznie dziękujemy za liczny udział w spotkaniu i duże zainteresowanie działaniami projektu "Pomocna dłoń".