8 czerwca - Pierwsze prace uczestników projektu.

W dniu 8 czerwca grupa osób z zespołem Downa, uczestników projektu "Pomocna Dłoń" wraz z trenerami pracy i menorami rozpoczęła pracę w Prywatnym Domu Opieki "Grażyna".
W niedzielę  grupa zapoznała się z domem , gdzie odbyła się ogólna wizytacja placówki oraz poznanie z jej mieszkańcami.