25 października 2013 roku - ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY TERAPEUTYCZNO - PEDAGOGICZNEJ - ROZDANIE CERTYFIKATÓW.

W dniu ostatniego szkolenia, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla kadry terapeutyczno - pedagogicznej projektu.

Uczestnicy w czasie zajęć zrealizowali 20 godzin szkoleniowych w VII modułach tematycznych:          

 

Moduł I. Społeczeństwo obywatelskie, III sektor, Organizacje Pozarządowe działające na rzecz osób upośledzonych umysłowo.

Moduł II. Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo poza szkołą.

Moduł III. Specyfika zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami upośledzonymi umysłowo.

Moduł IV. Polityka zarządzania różnorodnością.

Moduł V. Trener pracy – specyfika zawodu w Polsce.

Moduł VI. Prawne aspekty zatrudniania osób upośledzonych umysłowo w domach opieki dla osób starszych.

Moduł VII. Warsztaty: komunikacja w małej grupie; rozwiązywanie konfliktów; elementy asertywności; jak pracować z osobami zależnymi.

 

Szkolenia realizowane były w dniach 04.10. 2013 - 25. 10. 2013 roku.

 

Certyfikaty wręczyła koordynator projektu "Pomocna Dłoń", pani profesor dr hab. Elżbieta Zakrzewska - Manterys.

25 października 2013 roku - VII SZKOLENIE "TRENER PRACY - SPECYFIKA ZAWODU W POLSCE"

VII szkolenie na temat "Trener pracy - specyfika zawodu w Polsce", poprowadziła pani Agnieszka Gnatowska, pracownik socjalny  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej  w Warszawie. 

 

Pani Agnieszka Gnatowska, opowiedziała uczestnikom szkolenia o specyfice pracy  trenera pracy, jego kompetencjach i działaniach, mających na celu pomoc osobie niepełnosprawnej w znalezieniu pracy.

 

19 - 20 października 2013 roku - V- VI SZKOLENIE "KOMUNIKACJA INTERPERSONALA W RELACJI Z OSOBAMI ZALEŻNYMI".

VI szkolenie na temat, „Komunikacja interpersonalna w relacji z osobami zależnymi”, które poprowadziła psycholog społeczny, trenerka kompetencji miękkich.

Celem warsztatu było pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstaw skutecznej komunikacji interpersonalnej w relacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczestnicy indywidualnie oraz w grupach, wykorzystując narzędzia efektywnej komunikacji ćwiczyli swoją wiedzę z zakresu aktywnego słuchania oraz konstruowania informacji zwrotnej.

Kadra terapeutyczno - szkoleniowa została podzielona na dwie grupy po 15 osób, stąd szkolenie trwało dwa dni.

18 października 2013 roku - IV SZKOLENIE "SPECYFIKA ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI" , V SZKOLENIE - "PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIANIA OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W DOMACH OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH"

IV szkolenie na temat „Specyfika zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami starszymi” poprowadziła pani Małgorzata Druś, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej w Warszawie. Pani dyrektor przybliżyła słuchaczom specyfikę pracy domów pomocy społecznej w Polsce.

 

V szkolenie na temat „ Prawne aspekty zatrudniania osób upośledzonych umysłowo w domach opieki dla osób starszych” poprowadził pan mecenas Mirosław Moch. Uczestnicy dowiedzieli się w czasie tego spotkania o uprawnieniach , jakie przysługują osobom niepełnosprawnym na rynku pracy

Szkolenia odbyły się w siedzibie stowarzyszenia .

 

13 października 2013 roku - III SZKOLENIE "METODYKA PRACY Z OSOBAMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO POZA SZKOŁĄ"

III szkolenie na temat " Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo poza szkołą", które poprowadziła pani Lidia Klaro - Celej, Profesor Oświaty. Szkolenie odbyło się w siedzibie stowarzyszenia . Uczestnicy spotkania (nauczyciele, asystenci, wolontariusze) mieli możliwość obejrzenia filmów instruktażowych, zapoznali się z pomocami dydaktycznymi. Pani Lidia Klaro - Celej podzieliła się również szeroką wiedzą i dużym doświadczeniem z metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

11 października 2013 roku - II SZKOLENIE " POLITYKA ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"

II szkolenie na temat  "Polityka zarządzania różnorodnością",  poprowadził pan Mariusz Drozdowski, socjolog UW. Szkolenie odbyło się w siedzibie stowarzyszenia . Uczestnicy spotkania ( nauczyciele, asystenci, wolontariusze) rozmawiali na temat tolerancji, dyskryminacji, różnorodności. Spotkanie miało charakter warsztatowy.

4 października 2013 roku - I SZKOLENIE " SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, III SEKTOR,ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM"

I szkolenie na temat  " Społeczeństwo obywatelskie, III sektor, organizacje działające na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym",  poprowadził pan Andrzej Suchcicki. Szkolenie odbyło się w siedzibie stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 30 osób, które na co dzień mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ( terapeuci, asystenci, nauczyciele zawodu, wolontariusze).

1 marca 2013 roku - Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu "Pomocna Dłoń"

Spotkanie informacyjne 30 chętnych uczestników - nauczycieli, terapeutów, asystentów, wolontariuszy do udziału w projekcie. Spotkanie odbyło się w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 6.

Spotkanie poprowadziła prof Elżbieta Zakrzewska - Manterys.