11 lutego 2014 roku - III szkolenie dla rodziców.

W dniu 11 lutego br w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69, odbyły się kolejne szkolenia w ramach projektu „Pomocna Dłoń”.

Szkolenie na temat "Dorosłość osób z zespołem Downa" poprowadziła  pani Lidia Klaro - Celej, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego. Spotkanie miało charakter warsztatowy, w czasie którego młodzież w grupach i indywidualnie pracowała wokół zagadnienia dorosłości, pracy i jej aspektów.

4 lutego 2014 roku - Spektakl Teatru 21 "Śmiertelnie trudna gra" - szkolenie dla rodziców

W Instytucie Teatralnym w ramach cyklu szkoleń z projektu odbył się spektakl Teatru 21 "Śmiertelnie trudna gra" w reżyserii Justyny Sobczyk.
Udział w nim wzięli rodzice, uczestnicy - osoby z zespołem Downa, trenerzy i mentorzy.


Po przedstawieniu rodzice uczestniczyli w szkoleniu na temat „Osoba niepełnosprawna intelektualnie ( z zespołem Downa) a doświadczenie śmierci..." prowadzonym przez dr Izabelę Fornalik.

14 listopada 2013 roku - SZKOLENIE DLA RODZICÓW MŁODZIEŻY " JAK PRZYGOTOWAĆ DOROSŁE DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA DO SAMODZIELNOŚCI"

I szkolenie  dla rodziców młodzieży uczestniczącej w projekcie na temat  "Jak przygotować dorosłe dziecko z zespołem Downa do samodzielności",  poprowadziła pani Lidia Klaro - Celej, Profesor Oświaty, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego.

Szkolenie odbyło się w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 67.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o kompetencjach społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie w efektywnym procesie ich funkcjonowania społecznego.

 

15 luty 2013 roku - Spotkanie informacyjne rodziców uczestników projektu "Pomocna Dłoń"

Spotkanie informacyjne rodziców uczestników projektu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia "Bardziej Kochani". Informacje o projekcie przekazała prof. Elżbieta Zakrzewska - Manterys.