3 czerwca 2014 - III szkolenie z BHP

W dniu 3 czerwca br grupa trenerów pracy , biorących udział w projekcie "Pomocna Dłoń" uczestniczyła w kolejnym szkoleniu z cyklu szkoleń projektowych. Tym razem   było to szkolenie BHP "Podstawowe zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy w Domu Opieki z uwzględnieniem pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną".
Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13, który bierze udział w  projekcie.

Szkolenie poprowadziła pani Iwona Barciak specjalista ds.BHP i PPOŻ
W czasie szkolenia zostały omówione zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aspekty ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w domach opieki społecznej.

22 listopada 2013 roku - II SZKOLENIE DLA TRENERÓW PRACY "WSPOMAGANIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I RUCHOWĄ NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ WTZ KSN AW W PIASECZNIE

II szkolenie dla trenerów pracy na temat  Z Warsztatu Terapii Zajęciowej do aktywnego życia w społeczeństwie i rozwoju zawodowego. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową na przykładzie działań podejmowanych przez WTZ KSN AW w Piasecznie", poprowadził pan Łukasz Owczarek, kierownik WTZ w Piasecznie.

Szkolenie odbyło się w siedzibie stowarzyszenia .

 

Kolejny temat spotkania dotyczył zagadnienia wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy przy udziale wykwalifikowanych trenerów pracy.

15 listopada 2013 roku - I SZKOLENIE DLA TRENERÓW PRACY - "KORZYŚCI Z RÓŻNORODNOŚCI DLA PRACODAWCÓW"

I szkolenie dla trenerów pracy na temat  "Korzyści z różnorodności dla pracodawców",  poprowadził pan Mariusz Drozdowski, socjolog UW. Szkolenie odbyło się w siedzibie stowarzyszenia .

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat  wymiarów różnorodności oraz zarządzania różnorodnością w organizacjach.