19 marca 2014 roku - II szkolenie dla mentorów.

Szkolenie dla mentorów na temat  "Jak traktować osobę z ZD nie jako podopiecznego ale jako współpracownika" poprowadziła Lidia Klaro - Celej.

Szkolenie odbyło się w DPS na Wójtowskiej.

18 stycznia 2014 roku - I szkolenie dla mentorów.

Szkolenie na temat "Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z Zespołem Downa) na przykładzie działań podejmowanych przez ośrodki typu WTZ" odbyło się w Domu Opieki "GRAŻYNA" w Aninie, przy ul. Mydlarskiej.

Szkolenie poprowadził Łukasz Owczarek.