26 - 27 maja 2014 - IV i V szkolenia BHP

W dniach 26 i 27 maja w siedzibie stowarzyszenia w ramach projektu "Pomocna Dłoń" odbyły się szkolenia BHP "Podstawowe zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy w Domu Opieki - program dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".


W spotkaniu uczestniczyli przyszli pracownicy Domów Opieki - osoby z zespołem Downa. Szkolenie o charakterze warsztatowym poprowadziła pani Iwona Barciak specjalista ds.BHP i PPOŻ.
W tym samym czasie trwały zebrania z rodzicami, dotyczące spraw organizacyjnych projektu.

11 lutego 2014 - III szkolenie "Dorosłość osób z zespołem Downa"

W dniu 11 lutego br w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69, odbyły się kolejne szkolenia w ramach projektu „Pomocna Dłoń”.


Szkolenie na temat "Dorosłość osób z zespołem Downa" poprowadziła  pani Lidia Klaro - Celej, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego. Spotkanie miało charakter warsztatowy, w czasie którego młodzież w grupach i indywidualnie pracowała wokół zagadnienia dorosłości, pracy i jej aspektów.

4 lutego 2014 roku - Spektakl Teatru 21 "Śmiertelnie trudna gra" - II szkolenie (warsztaty) dla uczestników z zepołem Downa.

W Instytucie Teatralnym w ramach cyklu szkoleń z projektu odbył się spektakl Teatru 21 "Śmiertelnie trudna gra" w reżyserii Justyny Sobczyk.
Udział w nim wzięli rodzice, uczestnicy - osoby z zespołem Downa, trenerzy i mentorzy.

14 listopada 2013 roku - I SZKOLENIE DLA OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA, "POROZMAWIAJMY O STAROŚCI"

I szkolenie dla osób z zespołem Downa w wieku 20 - 30 lat, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na temat: "Porozmawiajmy o starości", poprowadziła dr n. hum. Izabela Fornalik, pedagog specjalny, edukator seksualny.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, w czasie którego młodzież w grupach i indywidualnie pracowała wokół zagadnienia starości i jej aspektów, odgrywała różnego rodzaju scenki, tańczyła i śpiewała.

Szkolenie odbyło się w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 67.

 

 

16 luty 2013 roku- Spotkanie uczestników z zespołem Downa biorących udział w projekcie "Pomocna Dłoń"

Spotkanie 16 osób z zespołem Downa w wieku 20 - 30 lat, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej albo Środowiskowych Domów Samopomocy. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia "Bardziej Kochani" i miało charakter warsztatowy. Warsztaty poprowadziła Hanna Manterys.