Opis produktu finalnego

Innowacyjny model wsparcia w systemie mentorskim dla osób z zespołem Downa podejmujących zatrudnienie jako pomocnicy opiekunów w ośrodkach opiekuńczych dla osób starszych.

Opis produktu znajduje się w załączniku

Instrukcja stosowania produktu finalnego

 Instrukcja stosowania produktu finalnego w załączniku

Podręcznik

Podręcznik opisujący produkt - pokazujący funkcjonowanie modelu - dla osób chcących wdrożyć opracowany w projekcie model wsparcia w systemie mentorskim.

Podręcznik w załączniku

Raport produktu finalnego

Raport produktu finalnego w załączniku

Raport z ewaluacji całości projektu

Raport z badań ewaluacyjnych z poszczególnych szkoleń i wyjazdów studyjnych w projekcie w załączniku