W dniu 30.09.2014 roku komisja działająca na rzecz zamawiającego dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert dotyczących organizacji wizyty studyjnej w Berlinie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyższą ocenę punktową otrzymał oferent EBG TRAVEL.

Protokół z pracy komisji.

Załącznik do protokołu

 

 

01.10.2014 r.