Od listopada 2013 do października 2015 roku Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” uczestniczy jako partner w projekcie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Projekt nazywa się QUATSEE (Quality and Training for Supported Employment in Europe) – „Standardy jakości i szkolenia dla systemu zatrudnienia wspomaganego w Europie”.

Projekt ma dwa moduły:

  1. Kursy internetowe dla trenerów pracy (coach), którzy po ukończeniu dostaną certyfikat sygnowany przez EUSE (Europejska Unia Zatrudniania Wspomaganego).

  2. Certyfikaty dla przedsiębiorstw. Powstanie e-lerningowy kurs dla audytorów, którzy będą mogli wystawiać certyfikaty, że dane przedsiębiorstwo spełnia warunki zatrudniania wspomaganego. Np. przedsiębiorstwo dostanie certyfikat na 2 lata, który będzie płatny (jeszcze nie wiedzą ile będzie kosztował, ale planują ok. 500-2000 €, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). W Polsce audytorzy mogą reprezentować PUZW (Polska Unia Zatrudniania Wspomaganego). To na przyszłość, bo na razie wszystkie kursy są projektowe, a więc bezpłatne


Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje EUSE ( European Union of Supported Employment) – Europejska Unia Zatrudniania Wspomaganego.


Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” jest odpowiedzialne za pakiet roboczy dotyczący modelu szkoleniowego dla pracowników.


Liderem projektu jest Fundacion Emplea – Hiszpania. Projekt jest realizowany w partnerstwie z następującymi organizacjami: „Bardziej Kochani”; APEA Associação Portuguesa de Emprego Apoiado – Portugalia oraz Associazione Italiana Supported Employment – Włochy.Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w dniach 30 października – 2 listopada 2013 roku w Ibi w Hiszpanii.

Justification Handbook -Podręcznik opisujący ideę projektu QUATSEE- wersja angielska.

Justification Handbook

Podręcznik opisujący ideę projektu QUATSEE- wersja polska.

Podręcznik opisujący ideę projektu QUATSEE. Wersja dla Partnerów.

Fundacion Emplea 2013 – 2015

Spotkanie projektowe w Reggio Calabria w dniach 13 – 16 kwietnia 2014 r.

Pakiety robocze projektu QUATSEE.