Spotkanie projektowe w Reggio Calabria w dniach 13 – 16 kwietnia 2014 r.

 

Pakiety robocze projektu QUATSEE:

WP1 Zarządzanie projektem. Odpowiedzialna Fundacja EMPLEA z Hiszpanii

WP2 Kurs internetowy dla trenerów pracy. Odpowiedzialne Stowarzyszenie BARDZIEJ KOCHANI

WP3 Kurs internetowy dla audytorów, którzy w przyszłości będą oceniać czy dane przedsiębiorstwo (pracodawca) spełnia standardy zatrudniania wspomaganego. Odpowiedzialna Fundacja EMPLEA

WP4 Walidacja kursów. Odpowiedzialny Partner Włoski

WP5 Ewaluacja. Zewnętrzny ewaluator z Hiszpanii.

WP6 Upowszechnianie. Odpowiedzialny Partner Portugalski.

 

WP2. Kurs internetowy dla trenerów pracy będzie umieszczony na platformie internetowej stworzonej przez Włochów. Kurs ten został stworzony przez Fundację EMPLEA w 2005 roku. Obecnie należy go zmodyfikować i uaktualnić, zgodnie ze standardami zawartymi w „toolkit EUSE”. Każdy partner przetłumaczy kurs z języka angielskiego na język ojczysty. Ostateczna wersja kursu ma być gotowa do początku czerwca 2014 r. Partnerzy będą się wymieniać uwagami i przesyłać sobie wzajemnie kolejne wersje robocze. Uwagi należy nanosić kolorem i opatrywać datą.

Kurs będzie obejmował 200 godzin szkoleń (teoria i praktyka) podzielonych na 12 modułów. Należy wybrać 4 NGO-sy (w tym Stowarzyszenie Bardziej Kochani), każda z tych organizacji wybierze 3-4 osoby,  w  sumie w kursie będzie uczestniczyć 12-16 osób. Osoba, która ukończy kurs dostanie certyfikat sygnowany przez EUSE.

Zadaniem Stowarzyszenia Bardziej Kochani jest zebranie doświadczeń z realizacji kursu w 4 krajach partnerskich i napisanie raportu o realizacji tego zadania. Początek kursu planowany jest na listopad 2014. Trenerzy pracy przeszkoleni podczas kursu będą mogli wspomagać różne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustalono jednak, że w Polsce skupimy się na wspomaganiu tylko osób niepełnosprawnych.

 

WP3 Utworzenie własnego kursu dla audytorów. EUSE będzie mogła w przyszłości certyfikować osoby, które skończą ten kurs. Osoby te będą pełniły funkcję audytorów wydających certyfikaty jakości dla organizacji, przedsiębiorstw i innych pracodawców, którzy chcą spełniać standardy zatrudniania wspomaganego. W każdym kraju partnerskim kurs ten ukończą 4 osoby, jest to kurs dla uczestników projektu QUATSEE.  Organizacja IVAC (Międzynarodowa Agencja Standardów Jakości) sporządzi taki kurs według wskazówek EUSE. Należy to uzgodnić z systemami certyfikacji jakości obowiązującymi w krajach partnerskich. Kurs będzie w języku angielskim, będzie trwał około miesiąca i obejmował 60 godzin podzielonych na teorię i praktykę. Będzie umieszczony na platformie IVAC, do której uczestnicy dostaną dostęp.

 

WP6 Upowszechnianie. Każdy partner jest zobowiązany do umieszczenia linku na stronie swojej organizacji do projektu QUATSEE. www.quatsee.eu