W dniach 9 i 10 października w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie robocze partnerów z projektu QUATSEE. Fernando i Marc z Hiszpanii, Mariagrazia i Tommaso z Włoch oraz Monica z Portugalii byli gośćmi Stowarzyszenia Bardziej Kochani. Z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyła w spotkaniu Elżbieta Zakrzewska-Manterys. Organizacyjnie i językowo wspomagał spotkanie pan Zygmunt Marczewski.

Na spotkaniu omówiono dotychczas podjęte działania oraz ustalono terminarz przyszłych działań projektowych. Skupiono się na omówieniu założeń pilotażowego kursu internetowego dla trenerów pracy, sporządzonego zgodnie z metodologią zatrudniania wspomaganego. Omówiono także działanie strony internetowej projektu www.quatsee.eu oraz przedstawiono działania związane z upowszechnianiem idei projektu QUATSEE.

Goście zapoznali się z działaniami związanymi z realizacją projektu „Pomocna Dłoń”, które przedstawiła asystentka projektu, pani Agata Szczypiorska. Następnie pan Rafał Dziurla, prezes Polskiej Unii Zatrudniania Wspomaganego, przedstawił prezentację związaną z realizacją zatrudniania wspomaganego w Polsce.

Oprócz uczestnictwa w obradach goście mieli także czas wolny, podczas którego zwiedzili Stare i Nowe Miasto. Byli zachwyceni Warszawą i obiecali, że na pewno tu jeszcze wrócą.