Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani jest organizatorem konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs ten nosi tytuł „Down obok mnie” i dotychczas odbyło się jego pięć  edycji. W roku 2010, 2011,2012, 2013, 2016.

Zastanawiacie się Państwo zapewne, co skłania nas do organizacji konkursu pod tak nietypowym hasłem i o takiej tematyce? Odpowiedź jest złożona. Bardzo dobrze wiemy, iż w środowisku młodzieżowym powszechnie funkcjonuje określenie „ty downie”. Określenie to używane przez młodzież ma znaczenie pejoratywne, zastępując takie określenia jak „ty debilu” czy „ty durniu”. Taka sytuacja budzi w nas sprzeciw i nie możemy pozostać wobec niej obojętni. Jednak znając pozytywny stosunek młodzieży do osób niepełnosprawnych jesteśmy przekonani, że takie zachowanie wynika nie z negatywnego stosunku do osób z zespołem Downa, tylko z niewiedzy lub może raczej z wiedzy ukształtowanej poprzez stereotypy. I to właśnie chcielibyśmy zmienić, dając bodziec młodzieży do zainteresowania się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.


23 listopada, 2016, V edycja konkursu

W roku 2016 zaprosiliśmy do udziału ponad 1000 szkół z województwa mazowieckiego. Do konkursu zgłosiło się 199 uczniów z 86. szkół mazowieckich szkół, w tym 63. gimnazjów i 23 szkół ponadgimnazjlanych.Patronem honorowym konkursu był Mazowiecki Kurator Oświaty. Nagrody oraz wyróżnienia otrzymało 10 osób w dwóch kategoriach - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Podobnie jak w latach ubiegłych laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki, wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbyło się w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Nagrodzone prace znalazły się w kolejnym numerze kwartalnika Bardziej Kochan


26 listopada, 2013, IV edycja konkursu

W roku 2013 konkurs literacki rozszerzyliśmy o konkurs fotograficzny. Patronem honorowym konkursów był Mazowiecki Kurator Oświaty. Na konkursy wpłynęło 31 prac z 18. warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz wyróżnienia (w dwóch kategoriach) otrzymało 11 osób. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i upominki. W uroczystości podsumowania konkursu - w Urzędzie m.st. Warszawy - wziął udział przedstawiciel Biura Edukacji - sponsor projektu. W czasie spotkania odbyła się projekcja filmu Up & Down Project, w celu przybliżenia zebranym sylwetek osób z zespołem Downa.

27 listopada 2012, III edycja konkursu

W roku 2012 w konkursie wzięło udział 20 szkół z terenu Warszawy, w tym 12 gimnazjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęły 34 prace, nagrodzono 13 z nich w dwóch kategoriach - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  Laureatom wręczono nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki oraz wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

30 listopada 2011, II edycja konkursu

W roku 2011 zaprosiliśmy do udziału 806 szkół z województwa mazowieckiego. Do konkursu zgłosiło się 136 uczniów. Nagrody otrzymało 20 osób w dwóch kategoriach - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Podobnie jak w roku ubiegłym laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki, wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu. Nagrodzone prace znalazły się w kolejnym numerze kwartalnika Bardziej Kochani.

7 grudnia 2010, I edycja konkursu

W roku 2010 w konkursie wzięło udział ponad 70. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy. Podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs w sali konferencyjnej Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy, laureatom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody, a każdemu uczestnikowi podziękowania i drobne upominki. Wyróżnione prace zostały wydrukowane w monograficznym wydaniu naszego kwartalnika Bardziej Kochani.