Członkostwo

W dniu 1 czerwca  Stowarzyszenie przystąpiło do projektu i członkostwa w  Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP). 

Inicjatywa powstała 9 kwietnia 2015 roku  w wyniku podpisania porozumienia między Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Aktywizacja i Fundacją Imago .Głównym celem projektu jest powstanie sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) jako partnera dla wojewódzkich ośrodków tworzenia i realizacji polityk zatrudnienia na Mazowszu i Śląsku.

 

Formularz zgłoszenia

Deklaracja przystąpienia do PIRP

Spotkania inaugurujące powstanie PIRP

W dniach : 15  czerwca w Warsztacie Warszawskim  oraz 16 czerwca w Centrum Zielna odbyły się spotkania adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową i szeroko pojętym rynkiem pracy, zgłaszających swój akces do pierwszej w Polsce sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP).

Wydarzenie to było okazją do podsumowania półrocznej pracy grupy roboczej wypracowującej założenia powstania i funkcjonowania SIECI PIRP. Celem spotkania było poznanie członków sieci, wymiana wiedzy i doświadczeń, wybór rady sieci na dwuletnią kadencję oraz wypracowanie dwuletniego planu pracy SIECI PIRP. Stowarzyszenie uczestniczyło w spotkaniach.