Zapraszamy do odwiedzenia stron…

 

stowarzyszenia

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Stowarzyszenie „Jeden Świat”; Białystok

Towarzystwo Przyjaciół Downa w Grudziądzu

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa

SZANSA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciól Osób z Zespolem Downa; Katowice

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa; Zielona Góra

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Zespołem Downa „Razem”; Wrocław

Fundacja „Otwarcie”; Konin

Stowarzyszenie „Strzał w 10″; Olsztyn

Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”

Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa

Stowarzyszenie „Na TAK”

European Down Syndrome Association

Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa, Łódź

 

instytucje wspierające

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja POLSAT

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Bankowa im. Dr M. Kantona

International Women’s Group

 

blogi / strony osobiste

Blog Natalii Suchcickiej

Blog uczestników kolonii w Jastrzębiej Górze (2008)

Blog uczestników zimowiska w Krasnobrodzie (2011)

Blog uczestników zimowiska w Rymanowie Zdroju (2009)

Blog uczestników zimowiska w Śniaddze Drugiej.

 

portale / fora

www.niepelnosprawne.pl

Zakątek 21 – portal i forum rodziców i przyjaciół osób z zespołem Downna

Forum Dar Życia

niepelnosprawni.pl

ngo.pl – portal organizacji pozarządowych

Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego

Serwis Pomoc Dziecku – informacje o placówkach pomocy dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin na terenie m. st. Warszawy

Samotni Rodzice w Sieci

Interaktywny serwis aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych – Legislacjon

 

artykuły różne

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu

 

instytucje pomocowe

wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wg. województw

wykaz Poradni Pschologiczno-Pedagogicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dz. Żoliborz m.st. Warszawy

 

inne

Projekt Oiko Petersena „Downtown Collection”

Oficyna Wydawnicza Impuls

Program AXA – „Wspieramy mamy”

Infomacje dot. bezpłatnego poradnictwa – Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Fryzjerkowo Fryzjer dla dzieci w Warszawie

Wydawnictwo HARMONIA

Komisja Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych

Katalog „Dziecko w Warszawie”