Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku dla konkretnego dziecka,
którego rodzice/opiekunowie podpisali umowę ze Stowarzyszeniem „Bardziej
Kochani”
, w polu dotyczącym celu należy wpisać nazwisko i imię dziecka.

W rubrykę dot. organizacji pozarządowej wpisać należy dane Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
nr KRS: 0000032355

 

Szczegółowe informacje:

Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”
ul. Conrada 13
01-922 Warszawa

e-mail: jrodrigues@bardziejkochani.pl

tel. (22) 663 40 43

Umowa do pobrania

Wystawianie faktur

Klauzula informacyjna do umowy

Zestawienie kosztów