Poza wpłatą 1% mogą Państwo wesprzeć nas w inny sposób. Za każdą okazaną pomoc nasi
podopieczni będą bardzo wdzięczni.

 

DAROWIZNA

1 % jest częścią podatku, jaki płacimy skarbowi państwa, a więc nie wyklucza możliwości
odliczenia od dochodu darowizn. Jeśli zechcieliby Państwo przekazać darowiznę na rzecz
Stowarzyszenia, można przelać ją na konto:
PKO BP S.A. XX O/Warszawa, 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787
z dopiskiem: darowizna
Darowiznę można odliczyć od podatku, jeśli nie przekracza ona 6% dochodu

 

DARY RZECZOWE

Wsparcie jest dla nas także bardzo istotne, dary rzeczowe wykorzystywane są najczęściej
podczas zajęć dla dzieci i młodzieży, jako nagrody w konkursach dla nich organizowanych,
na zimowisku, koloniach i turnusach rehabilitacyjnych.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć nas darami rzeczowymi, bardzo prosimy o wcześniejszy
kontakt mailowy (link. napisz do nas) lub telefoniczny (22 663 40 43) w celu omówienia
spraw formalnych związanych z rozliczeniem oraz technicznych, związanych z odbiorem
darów.

 

LINK lub BANNER Stowarzyszenia na Państwa stronie

Celem działania Stowarzyszenie jest nie tylko wspieranie osób z zespołem Downa i ich
bliskich. Chcemy także informować i edukować społeczeństwo, zmieniać stereotypowe
myślenie o osobach z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzięki umieszczeniu linka do naszej strony lub bannera Stowarzyszenia na Państwa
stronie, pomagacie nam w dotarciu do większej liczby odbiorców, a dzięki temu w zmianie
społecznego myślenia o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, w inicjowani procesów
integracji i tolerancji.