Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

Projekty współfinansują:

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

- Pierwsze, może nie ostatnie - spotkanie choinkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Zakochaj się w Warszawie

 

PFRON

- „Rehabilitacja na co dzień”
- Kwartalnik „Bardziej Kochani”
- Zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Wojewoda Mazowiecki:
- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie
- Program Intensywnej Rehabilitacji i Terapii Osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim i ich RodzinZakochaj się w Warszawie

Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawa:
- Koncert Marzeń
- Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa:
- „O lecie trzeba myśleć zimą”
- „Przedszkole prawie domowe”
- „Miasto Pełne Przygód” – półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

Ministerstwo Zdrowia:
- „Dieta bez wyrzeczeń”
- „Między sportem a rehabilitacją”

Zarząd Województwa Mazowieckiego:
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
- „O lecie trzeba myśleć zimą”
- XV Konferencja z cyklu „Czas dla rodziców”

Zarząd Województwa Mazowieckiego:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowa impreza promująca dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Miejski Ośrodek Zatrudnienia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Koncert Marzeń

Ministerstwo Edukacji Narodowej:
- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie

International Women’s Group:
- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

FIO

- „Down obok mnie” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół specjalnych

OPS Żoliborz
- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowa impreza promująca dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Wydział Kultury Dzielnicy Żoliborz:
- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowa impreza promująca dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Wydział Rekreacji i Sportu Dzielnicy Żoliborz:
- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowa impreza promująca dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 

Fundacje:

Fundacja Bankowa im. Dr Mariana Kantona:
- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

Fundacja POLSAT

- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

 

Firmy:

AEGON

- wsparcie finansowe projektu – „Pierwsze, może nie ostatnie” – spotkanie świąteczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

AXA – Wspieramy Mamy

- Projekt wystawy „Listy do syna” w ramach konkursu „Wspieramy mamy”

Bakoma Sp. z o. o.

- wsparcie rzeczowe festynu „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowej imprezy promującej dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- wsparcie rzeczowe XV Konferencji z cyklu „Czas dla rodziców”;
- wsparcie rzeczowe„Pierwsze, może nie ostatnie” – spotkania świątecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Cadbury Wedel

- wsparcie rzeczowe XIV, XV Konferencji z cyklu „Czas dla Rodziców”;
- „Pierwsze, może nie ostatnie” – spotkania świątecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;

Copy Partner
- wsparcie rzeczowe w postaci urządzeń kopiujących

Gourmet Foods / importer Dilmah

- wsparcie rzeczowe festynu „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowej imprezy promującej dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Hurtownia Intra:
- wsparcie rzeczowe „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjnych kolonii letnich dla młodzieży z zespołem Downa

IDS Medical
- bezpłatne użyczenie ekspozycji na potrzeby „Akcji 1%” w przychodniach zdrowia

Mokate
- wsparcie rzeczowe festynu „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowej imprezy promującej dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- wsparcie rzeczowe XIV Konferencji z cyklu „Czas dla Rodziców”;

Nestlé Polska SA

– wsparcie rzeczowe festynu „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowej imprezy promującej dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- „Pierwsze, może nie ostatnie” – spotkania świątecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;

Nike Poland
http://www.nike.com

- wsparcie rzeczowe

Nikon
- pomoc przy zakupie aparatu fotograficznego

Nokia
- wsparcie finansowe festynu „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowej imprezy promującej dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Oaza
- wsparcie rzeczowe XV Konferencji z cyklu „Czas dla rodziców”

Print Max
- wsparcie finansowe

Storck

- wsparcie rzeczowe festynu „Jacy możemy być szczęśliwi” – plenerowej imprezy promującej dorobek artystyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
- „Pierwsze, może nie ostatnie” – spotkania świątecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;

 

Osoby prywatne:

Agnieszka Górska
Dobiesław Chmielewski
Józef Toczyski
Ola Kowalczyk z Zespołem

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 56 przy ulicy Fontany 1 w Warszawie za użyczanie sal na konferencje i zajęcia rehabilitacyjne, a kierownictwu Ośrodka Inflancka za pomoc w organizacji zajęć rehabilitacyjnych.
Dziękujemy naszym stałym współpracownikom, rodzicom, wolontariuszom i wszystkim , którzy pomagają nam przy organizacji konferencji i imprez oraz wszystkim tym, którzy o nas ciepło myślą i dobrze nam życzą.